Enkelspårigt resonemang i alkoholdebatten

Favoritmarkera

På SVD Brännpunkt 20090515 skriver KDs partiordförande, vice partiordförande samt Kristdemokarternas kandidater till Europaparlamentet ett inlägg om att ”alkohol är inte vilken vara som helst”. Deras resonemag är enligt mig både enkelspårigt och onyanserat.

Klart är att alkohol är och blir ett problem när konsumtionen övergår från bruk till missbruk och helt skev är sammhällets svar på åtgärder för personerna missbruket drabbar. Det gäller framrörallt för de anhöriga och i synnerhet handlar det om barnen. Den frågan i sig är värd en helt egen debatt men jag menar helt kort att missbrukarens integritet skyddas på bekostnad av anhörigas hälsa eller som det faktiskt blir, svåra ohälsa.

Artikelförfattarna pekar på en ökad konsumtion, vilket är sant. Hur det kommer sig är komplext, ökad rörlighet och ändrade levnadsvanor är delar i förändringen.

Att vi har en utbredd svarthandel med alkoholdrycker är ett politiskt misslyckande. Det är grov brottslighet som styr en stor del av dagens alkoholförsäljning med skrattretande affärsmässighet och där leveranser sker fram till dörr med minitiös punktlighet. Kunderna är vi alla men framförallt lockar det personer med svag ekonomi eller de som inte ännu har åldern inne. Varför den illegala försäljningen blivit ”vardagsmat” och en självklarhet i samhället är ett stort politiskt misslyckande. Den svenska alkoholpolitken är synnerligen trög och fånigt ”off” med att fånga upp vad som sker och händer i samhället eller att följa med i utvecklingen av de eget fattade besluten. Tänker då på de införselkvoter som gäller för alkohol till Sverige. Politikerna var lika medvetna som medborgarna när regelverket ändrades.

Att hojta på förbud och restriktioner som den allenagörande boten mot hög alkoholkonsumtion är i mina ögon infantilt. Faktum är att det redan finns en väl utbyggd svart marknad med kunder och säljare och den här världen lär bara finslipas än mer. Sedan är förbud den lates väg till förändring och ett enkelt sätt att friskriva sig från ansvar. Med artikeln visar Kristdemokraterna med all önskvärd tydlighet hur långt ifrån folket och verkligheten man står.
Jag blir mörkrädd när jag tänker på att dessa röster kan göra entre i Europaparlamentet om de blev invalda.

Nya rön från Danmark visar dessutom på en god och bra utveckling vad gäller ungdomar och minskande drickande, sjunkande försäljning och en mer allmänt nyanserad syn på drickande samt medvetenhet om de negativa effekterna av fylledrickande (i de fall någon missat vad det för med sig).

Skapa en konstruktiv debatt, lyft frågorna, diskutera med sakkunniga, utbilda ungdomar i skadeffekter och framförallt visa personligt ansvar i vardagen. Studenttider är en utmärkt tidpunkt som visar på vem man är i alkoholdebatten, en hycklare eller en person med ansvar.