Vinbloggare tycker till och Systembolaget anmälda

Favoritmarkera

Det kom ett mail igår om en debatt som seglat upp, med full kraft, ang nätets vinbutiker, kontra Systembolaget och etablerade vinskribenter å andra sidan. Upprinnelsen till debatten står nog att finna i Systembolagets angrepp på ”internetvin” som visade sig slå tillbaka på bolaget själva med anledning av den ”hemkörning” de planerar för. Ämnet som diskuteras är komplext och möjligen handlar det om politik. Helt krasst, för eller emot monopol. Att det ena eller andra alternativet är det enda rätta är svårsmält, det finns många bra ”svar”, men att de två skulle kunna förenas är en utopi. Som jag ser det kan inte Systembolaget både och, i alla fall inte när man ser på det nyktert. Läs mer här..

I BKWines, Per Karlssons artikel. Fler länkar och kommentarer finns i anslutning till texten.

Utdrag ur nyhetsbrevet, Alcholupdate
Systembolaget anmäls till Konkurrensverket

Systembolaget anmäls av vinklubbar till Konkurrensverket för handelsstörande verksamhet enligt EU-rätten. Anmälan presenteras på SvD Brännpunkt av Mark Majzner, VD Antipodes Premium Wines. Vinklubbarna menar att Systembolagets satsningar för att öka omsättningen inom monopolets ramar snarare handlar om aggressiv marknadsföring än om att – som Systembolaget hävdar – värna om folkhälsan. Det är framför allt Systembolagets hemleveranser som fått vinklubbarna att reagera. Man störs också av att Systembolaget och IOGT-NTO tycks ha ingått ett samarbete för att dra alla vinklubbar över en kam, där seriösa klumpas ihop med oseriösa.

Systembolagets VD Magdalena Gerger menar att många av vinklubbarnas verksamhet är oseriös och bryter mot alkohol- och marknadsföringslagarna. Mot denna bakgrund, menar Gerger, skall Systembolagets ensamrätt på all alkoholförsäljning ses. Det handlar, skriver hon, om att balansera krav på god service med ambitionen att begränsa alkoholskadorna.

Professorn i Europarätt, Ulf Bernitz, tror dock att hela det svenska detaljhandelsmonopolet skulle kunna komma att falla i EU-domstolen, om Systembolaget skulle bygga upp en egen omfattande näthandel och saken skulle prövas i domstolen.

(Källa: SvD – Brännpunkt)
UTDRAG ur ALCOHOL UPDATE
Ett fristående nyhetsbrev, utkommer månadsvis.
E-mail: [email protected]
www.alcoholupdate.se

Lämna ett svar