Brandy | Introduktion

Cognac, Armagnac och Brandy de Jerez är alla olika sorters Brandy. Få koll på Brandy på ett kick – här står det viktigaste om spritsorten Brandy.