Diplomático – rom med tydlig avsändare

ROM Reglering av romtillverkning är inte vanlig men Venezuela är ett av få länder som utfärdat en DOC-klassning av rom, det garanterar Diplomáticos höga kvalitet