Nyheter på Systembolaget

Systembolaget släpper nya viner nästan varje månad. Småpartier kallas lanseringarna som presenteras två gånger i månaden. De är viner som släpps i ett mindre antal buteljer, i ett fåtal butiker. Strategiska släpp är dom som i skrivande stund är fyra till antalet och som är vin till alla butiker, över hela landet. Systembolaget tillhandahåller även nya, exklusiva viner via så kallade webb-lanseringar.