Bryggeri

Ett bryggeri tillverkar och säljer öl. Bryggeriet är själva faciliteten där tillverkningen sker. Det kan vara en stor anläggning eller liten, så kallat gårdsbryggeri.

I Sverige finns många små garage- eller gårdsbryggerier. En av de mest kända, och numer ganska stora bryggeriet, är Oppigårds Bryggeri Dalarna. I begynnelsen startade verksamheten i köket, i den egna bostaden.