aragonez

Portugals aragonez är samma som Spaniens tempranillo.

Druva