Upphovsrätt

Laddar annons

Allt material på Vinbanken.se är unikt och producerat av hemsidans skribenter.

Alla texter, artiklar och bilder som inte är taggade med upphovsman eller källhänvisning tillhör Vinbanken.se och är företaget och skribenternas personliga, intellektuella egendom. Denna egendom är skyddad av upphovsrätt.

Artiklarna är exempeluttryck för ett konstnärligt skapande jämställt med ett arbete som skapar värde för Vinbankens läsare. Vinbanken.se är en databas. Databaser får ej kopieras fritt utan upphovsmannens medgivande.

Reglerna inom upphovsrätten ger tonsättare, kompositörer, konstnärer, skribenter och en hel rad andra kreativa skapare, i lagen kallas de upphovsmän, rätten att bestämma hur deras verk får användas.

Upphovsrätten skyddar litterära eller konstnärliga verk. Upphovsrätten gäller i 70 år efter upphovsmakarens död.

Det finns två typer av rättigheter för upphovsägare: de ideella rättigheterna och de ekonomiska rättigheterna.

1. Ideella rättigheter

De ideella rättigheterna innefattar rätten för upphovsmannen att bli namngiven i samband med att verket nyttjas. Vidare gäller ideella rättigheter när exemplar av ett verk framställs eller görs tillgängliga för allmänheten via spridning av tredje part - ska upphovsmannen erkännas i den omfattning och på det sätt vad god sed kräver.

2. Ekonomiska rättigheter

De ekonomiska rättigheterna innefattar varje direkt eller indirekt samt tillfällig eller permanent framställning av exemplar av verket, oavsett i vilken form eller med vilken metod det sker och oavsett om hela verket eller bara delar av det framställs. Detta innebär rätten för Vinbanken att tillåta eller förbjuda varje form av kopiering (mångfaldigande) samt rätten att göra verket tillgängligt för allmänheten

Upphovsrätten regleras i upphovsrättslagen (1960:729), upphovsrättsförordningen (1993:1212) och internationella upphovsrättsförordningen (1994:193).