Vinbanken-annons-Brochet-Reserve-art-nr78967-systembolagetBrochet-Reserve-art-nr-78967-systembolaget-vinbanken

romé

Romé är en av de 115 vindruvor som ampelografen (ampelografi = läran om vinrankan) Simón de Rojas Clemente fann i sin andalusiska inventering år 1807.

Druva