faustino-reserva-okt-vinbankenfaustino-reserva-vinbanken-okt

silvaner

Silvaner, grüner silvaner, sylvaner. Företrädesvis odlad i Tyskland samt centraleuropa. Stammar förmodligen från Österrike. Odlad i Franken sedan 1659 där de mest välrenommerade silvanervinerna produceras idag. Medium produktiv och känslig. Hög syra, medelstor kropp utmärkande. Är inte känd som lagringsduglig.

Druva