Druva

Dunkelfelder

Blå druvsort

Dunkelfelder, en djupt mörkblå druva som är avsedd för produktion av röda viner, har sin upprinnelse i skapandet av den tyska vinodlaren Gustav Adolf Froelich. Det sägs att han sannolikt förenade Färbertraube med Blauer Portugiese för att frambringa denna distinkta sort.