Druva

Mondeuse

Blå druvsort
vanligt förekommande i Savoie