Druva

Pugnitello

Blå druvsort

Pugnitello är en blå druvsort samt betyder liten knytnäve. Druvan heter så eftersom druvklasarna är små och kompakta. Pugnitello är en av alla de italienska druvor som höll på att glömmas bort, men efter att nästan ha varit uträknad reste sig upp på nio.

Pugnitello planterades först i San Felices experimentella vingård Vitarium och därefter påbörjades mer storskaliga försök. 2002 skrevs pugnitello in i det nationella registret över druvsorter. Året därpå blev den godkänd av den regionala toskanska kommissionen.