Druva

Romé

Blå druvsort
Romé är en av de 115 vindruvor som ampelografen (ampelografi = läran om vinrankan) Simón de Rojas Clemente fann i sin andalusiska inventering år 1807.