Systembolagets fasta sortiment

Det fasta urvalet omfattar omkring 2 400 olika drycker. Sortimentets omfattning och efterfrågan från kunderna styr vilka drycker som pryder hyllorna i respektive butik.

Nyheter i det fasta sortimentet på Systembolaget lanseras vid fyra gånger per år. Dessa drycker testas av Systembolaget. Det är den första dagen i mars, juni, september och december som dessa drycker lanseras i det fasta sortimentet.

Vi på Vinbanken testar, recenserar och skriver om samtliga nyheter i Systembolagets fasta sortiment. De senaste tillskotten bär  en orange etikett för att enkelt urskiljas bland hyllornas mångfald.