Vinbankens betyg och omdömen

Alla omdömen, tester och tips här på Vinbanken är personliga och oberoende. Recensionerna grundar sig på skribentens samlade kunskap och provningserfarenhet fram till dags dato. Vänligen notera datumangivelsen på inläggen, priser, artikelnummer och att vinernas årgångar förändras över tid.

Skribenternas betyg

Johan Edström och Christian Stojkovics betyg samstämmer väl varför tabellen utan vidare kan läsas utifrån likvärdiga kriterier, oavsett vem skribenten är.

Drick
Rekommenderad bästa drick-tid, vanligtvis vinner vinet på att lagras

Mat
Övergripande angivelse, från 0 – 5, till vilken mat som vinet passar till.
Utan mat: 0
Lättare mat: 1
Mellanrik smak: 2
Mäktig och smakrik mat: 3
Ost: 4
Dessert: 5

Antal
Flaskor som lanseras

Betygskala och poäng i tabellen, Christian Stojkovic

20 – Exceptionellt
19 – Enastående
18 – Utmärkt
17 – Mycket bra
16 – Bra
15 – Över snittet
14 – Anständigt
13 – Tråkigt men korrekt
12 – Obalanserat på gränsen till felaktigt

<11 – Defekt/Felaktigt

Prisvärdhetsskala

++ fynd

+ mer än prisvärt

= prisvärt

– ej prisvärt

*vi gör ingen prisvärdhetsbedömning på viner över 3 000 kronor.

Kommentar till prisvärhetsskalan:
Prisvärt, dvs = är det betyg de flesta viner förväntas få. Kort och gott ett vin som levererar det man förväntar till det givna priset. Mer än prisvärt, +, innebär ett vin som för det omdöme det har säljs till ovanligt lågt pris. Fynd, ++ är ett vin som har ett exceptionellt lågt pris i förhållande till det omdöme det har.

Betygskala och poäng i tabellen, Johan Edström

Poäng
Kvalitetspoäng är enligt en 20 poängskala. 10 poäng motsvarar ett som går att dricka men inte mycket mer. 12,5 poäng är OK för ett 100-kronorsvin, 15 poäng OK för 200 kr. Över 18 är ett exceptionellt bra vin och 20 poäng är ett helt fulländat vin.

Prisvärdhet
Denna skala är subjektiv och är inte bara en ratio pris/poäng, den tar också hänsyn till andra faktorer som t ex hur sällsynt vinet är eller om det har ett speciellt lågt pris jämfört med andra marknader.

Men som Anders Röttorp skriver: vinets själ är inte numerisk utan en egen kvalitativ upplevelse.

Betygsskala Elke Jung och Cruz Liljegren

Använder 1 till 5 med en bakomliggande skala från 0 till 15 för stramare nyansering. Därför kan ett vin bedömas som 4+ vilket är lika med 12 poäng. Skala 0 till 15 är grunden i vinernas betygsranking och presentation i Vinbankens sökbara dryckesdatabas (ej tillgänglig för tillfället). Betygen gäller för alla provade drycker, oavsett sort.

1. Undermålig kvalitet. Undvik.
2. Enkel, svag. Tveksam.
3. Godkänd. Rekommenderas.
4. Väl prisvärt. Utöver det vanliga.
5. Fynd. Stjärnstatus.

Till betygen följer ett omdöme som utgår från pris. Med denna grova indelning jämförs ex ett vin i budgetklassen till andra i sin grupp och då hittar jag vinerna med mindre alternativt större prisvärde. Vad kan man förvänta sig av ett vin i 59-kronorsklassen och hur kan man veta om ett vin för 179 kr är prisvärt?

Vi har delat in vinerna efter pris, i generella grupper. Vi utgår från att alla viner är av kvalitet, läs nedan som en ”uppfattning om”.

Enkel eller vardag: upp till 89 kronor
Bättre: 90 till 179 kronor
Fest: 180 kronor och över

Betyget ger en indikation om kvalitet och prisvärde men säger inte allt. Vi rekommenderar alltid läsare att ta del av vinets helhetsomdöme och smakbeskrivning. Att tänka på är att drycken bedömts i aktuell dagsform och vid givet tillfälle. Det innebär att en förväntad stor smak i framtiden, som kan uppnås genom lagring, inte är betygsatt. Finns förutsättningar för vinet att utvecklas är det självklart positivt och nämns i omdömet.