Betyg

Här laddar du ner Vinbankens betygssymbol, mynten, för publicering. Betygsindelningen utgår från ett till fem. En mer utförligare motiveringen till skribenternas indelning hittar du i texten som följer längre ner på sidan.

Rankingen bygger på ett till fem med fem mynt som högst möjliga.

1. Ett mynt av fem möjliga på Vinbanken Betyg – 1 mynt på Vinbanken, som pdf, JPG
2. Två mynt av fem möjliga på Vinbanken Betyg – 2 mynt på Vinbanken, som pdf, JPG
3. Tre mynt av fem möjliga på Vinbanken Betyg – 3 mynt på Vinbanken, som pdf, JPG
4. Fyra mynt av fem möjliga på Vinbanken Betyg – 4 mynt på Vinbanken, som pdf, JPG
5. Fem mynt av fem möjliga på Vinbanken Betyg – 5 mynt på Vinbanken, som pdf, JPG

Betyg och omdömen
Alla omdömen, tester och tips här på Vinbanken är personliga om inte annan källa anges. Recensionerna grundar sig på skribentens samlade kunskap och provningserfarenhet fram till dags dato. Vänligen notera datumangivelsen på inläggen, priser, artikelnummer och årgångar förändras över tid.

Betygskala Magnus Waern

Jag sätter kvalitetsbetyg i en tjugogradig skala där 20 motsvarar ett perfekt vin.
Prisvärdhet markerar jag med + (mer än prisvärt), = (prisvärt) och – (ej prisvärt).
Därefter följer ett vad jag tror vara ett lämpligt tidsfönster för konsumtion.

Betygskala Anders Röttorp

Bokstavsindelningen gäller för tabellen, Röttorps Bästa, som är veckans 22 bästa viner.
P = Pris
B = Bäst
K = Kvalitet
Pv = Prisvärdhet
M= Mat

Anders sätter kvalitetspoäng efter 20 poängskala. 10 poäng motsvarar ett prisvärt vin kring 50 kr, 15 poäng ett prisvärt vin kring 115 kr och 18 poäng ett prisvärt vin kring 450 kronor. 20 poäng är ett helt fulländat vin.

Prisvärdheten anger jag i en skala 1-5 med decimaler.
1-1,4 = uselt
1,6-2,4 = ej prisvärt
2,6-3,4 = prisvärt
3,6-4,4 = väl prisvärt
4,5-5,0 = fynd

När jag bedömer prisvärdheten så tar jag även hänsyn till marknadspriser för olika vintyper och smaktyper. Siffror är bra som stöd, men vinets själ är inte numerisk utan en egen kvalitativ upplevelse.

En grov angivelse av vilken mat som respektive vin passar till finns i Matkolumnen.
Där betyder 0 utan mat;
1 smakmässigt lättare mat
2 mellanrik smakprofil
3 mäktiga smaker i maten

Betygsskala Elke Jung och Cruz Liljegren

Använder 1 till 5 med en bakomliggande skala från 0 till 15 för stramare nyansering. Därför kan ett vin bedömas som 4+ vilket är lika med 12 poäng. Skala 0 till 15 är grunden i vinernas betygsranking och presentation i Vinbankens sökbara dryckesdatabas (ej tillgänglig för tillfället). Betygen gäller för alla provade drycker, oavsett sort.

1. Undermålig kvalitet. Undvik.
2. Enkel, svag. Tveksam.
3. Godkänd. Rekommenderas.
4. Väl prisvärt. Utöver det vanliga.
5. Fynd. Stjärnstatus.

Till betygen följer ett omdöme som utgår från pris. Med denna grova indelning jämförs ex ett vin i budgetklassen till andra i sin grupp och då hittar jag vinerna med mindre alternativt större prisvärde. Vad kan man förvänta sig av ett vin i 59-kronorsklassen och hur kan man veta om ett vin för 179 kr är prisvärt?

Vi har delat in vinerna efter pris, i generella grupper. Vi utgår från att alla viner är av kvalitet, läs nedan som en “uppfattning om”.

Enkel eller vardag: upp till 79 kronor
Bättre: 80 till 179kronor
Kvalitetsvin: 180 kronor och över

Betyget ger en indikation om kvalitet och prisvärde men säger inte allt. Vi rekommenderar alltid läsare att ta del av vinets helhetsomdöme och smakbeskrivning. Att tänka på är att drycken bedömts i aktuell dagsform och vid givet tillfälle. Det innebär att en förväntad stor smak i framtiden, som kan uppnås genom lagring, inte är betygsatt. Finns förutsättningar för vinet att utvecklas är det självklart positivt och nämns i omdömet.