spanien

Montsant

Spanien
Kallad 'fattigmans Priorat', i utkanterna av sin ädla granne är druvorna desamma men topografin är mjukare, det är inte lika brant och vingårdarna är inte lika gamla. Jordmånen är till stor del kalksten, sand och lera. Skiffer och granit (som i Priorat) finns sparsmakat.