Vinbanken-annons-Brochet-Reserve-art-nr78967-systembolagetBrochet-Reserve-art-nr-78967-systembolaget-vinbanken

Nätvinhandlare

Nätvinhandlare har tillstånd från Skatteverket att bedriva distansförsäljning av vin till svenska privatpersoner. Under 2013 bildade 10 nätvinhandlare en branschorganisation i syfte att stärka förtroendet av e-handeln med vin. Bl a har gemensamma riktlinjer stakats ut kring marknadsföring och måttfullhet i linje med svensk alkohollag.

Roberson WineWinefinder