Vinia Ab

Vinia har byggt upp ett väl utvecklat nätverk med producenter som delar Vinias värderingar. Producenterna tillverkar ett urval av världens mest intressanta viner. Varje produkt genomgår en noggrann innan den tas in i vårt sortiment.