Laddar annons
25 Apr, 2011
Uppdaterad:
6 Sep, 2023

Fler konkreta åtgärder krävs för ökad tillväxt på landsbygden

LRF ställer sig positivt till att regeringen i sin vårproposition vill främja landsbygdens företagande. Men det räcker inte med att se möjligheterna. Man måste agera också.

– Det är glädjande att det går bra för Sverige och att regeringen vill satsa på landsbygden som är en resurs för framtiden. Inom de gröna näringarna görs satsningar på lokalproducerad mat framtagen med god djuromsorg och hög miljöhänsyn, förnybar energi och turism. Satsningar som kan öka sysselsättningen i alla delar av vårt land. Men regeringens jobblinje är för tandlös. Det krävs fler konkreta åtgärder för småföretagare som kan stimulera till anställningar. Bland annat bör de sociala avgifterna för småföretagare sänkas ytterligare, säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.

Enligt vårpropositionen utvecklas Sveriges ekonomi bra. Samtidigt har svensk livsmedelsproduktion allt svårare att möta den ständigt ökande konkurrens som kommer från andra länder, där villkoren är betydligt mer tillväxtfrämjande än i Sverige.

– Det behövs åtgärder som ytterligare stärker konkurrenskraften i den svenska livsmedelsproduktionen där konsumtionen av mat i allt högre grad blivit importbaserad. Regelförenklingar och en genomgång av skatter och avgifter som belastar svensk produktion i förhållande till våra konkurrentländer är nödvändiga åtgärder liksom finansiering av FoU kopplad till lantbruket, avslutar Lars-Göran Pettersson.