Laddar annons
23 Dec, 2012
Uppdaterad:
6 Sep, 2023

Vem ansvarar för öl i Systembolagets beställningssortiment

Öl. Ljust eller mörkt, lager eller ale, bryggd vid källan eller långt därifrån, micro alternativ garage kanske stordrift, bryggerier finns i alla storlekar och av alla "typer".  Svenska Ölfrämjandet har listat över 100 öl och svagdrickabryggerier i Sverige. Några av bryggeriernas öl, listade i beställningssortimentet, ställde Systembolaget upp i en provning i slutet av november. Urvalet begränsades till det som bolaget definierar som närproducerad öl. Temat var spännande och lockade till provning men dessvärre var kvaliteten under all kritik.

Lokalproducerad alkohol som öl, vin, cider, likör eller högoktanig sprit får inte säljas över disk i Sverige av någon annan än Systembolaget. För att kratta manegen för politikens företrädare och lobbyister vilka är pro-gårdsförsäljning har, förmodad anledning, Systembolaget antagit en ny offensiv roll för småproducenter att nå konsument.

Systembolaget bjöd således in bloggare och journalister att prova. Aldrig tidigare har, vad jag vet, bolaget ordnat detsamma för vin, svenska eller utländska, listade i beställningssortimentet. Det är verkligen nya tongångar på nämnda bolag och javisst, bra är det. Men det väcker också frågor för när vi provat oss igenom ölerna var bara runt 20 procent  okej ur kvalitetssynpunkt.

Av 88 öl är 20 okej. Tre öl är defekta - å det grövsta. Provningen var alltså mycket nedslående. Ska det vara så? Att tillverka alkoholdryck kräver gedigen kunskap, det är mer eller mindre komplicerat och utan tvekan något som inte vem som helst gör. Eller borde göra.
Nästa fråga handlar om ansvar. Vem tar ansvar för att drycken jag köper i beställningssortimentet? Är det tillverkaren eller Systembolaget? Bolaget själva nämnder att de inte ansvarar för listningar i beställningssortimentet. Det innebär att det är tillverkaren som bär ansvar men om resultatet är som i denna provning frågar jag mig vem jag kan lita på.  Vad händer den dag en direkt hälsofarlig dryck smyger sig in i beställningssortimentet, vem äger ansvarsfrågan då?

Konsumentköplagen reglerar privatpersoners köp från näringsidkare. Kolla gärna länken.

För mat och dryck gäller även Livsmedelslagen, nog så aktuellt har vi sett under innevarande års alla skandaler. Bara köttfusket ger anledning ur konsumenthänseende att kräva kvalitetskontroll.

Några rekommenderade öl i den s k beställningsprovningen
Heaven (89810), 23,80 kr för 500 ml.
Jädraöl King Kong (89359), 27 kr för 330 ml.
Helsinge Pilsener (89811), 26,30 kr för 500 ml.
Leufsta Blonde (89189), 24,90 kr för 330 ml.
Freedom IPA (89687), 27 kr för 500 ml.
Eklöws Röda (89523), 36,10 kr för 330 ml.
Rövarn (88100), 31,90 kr för 330 ml.
Bryggmästarens Mörka Lager (71503), 14,90 kr för 500 ml.
Sleepy Bulldog Pale Ale (89923), 17,30 kr för 330 ml.
Bödeln India Pale Ale (89860), 31,90 kr för 330 ml.
Indianviken Pale Ale (72256), 30,40 kr för 500 ml.
Ålö Ale (72255), 29,30 kr för 500 ml.
S:t Eriks No 1 Mathias Dahlgren Enbär (89159), 19,90 kr för 330 ml.
S:t Eriks No 2 Mathias Dahlgren Pors (89769), 19,90 kr för 330 ml.
Hi-FrEQuency Lager (89075), 24, 90 kr för 330 ml.
Nils Oscar Ctrl Alt Delete (89123), 19,50 kr för 330 ml.
Nils Oscar Barley Wine (89474), 34,90 kr för 330 ml.
Grebbestad (88020), 18 kr för 500 ml.

Beställningssortimentet
Systembolaget presenterar det som en producent vill lista och informationen som visas på webben är uppgifter som tillverkaren lämnar. Systembolaget ger produkten ett artikelnummer men tar inte ansvar för kvalitet.

Närproducerad enligt Systembolaget
Någonstans måste Systembolaget göra en gränsdragning. För närproducerad alkoholdryck gäller därför10 mils-regeln. Ölet kan säljas, om listad i beställningssortimentet, i de Systembutiker vilka ligger inom en 10 milsradie från själva ”källan”. Bra så, toppen för bryggarna, rättvist ur monopolperspektiv och så trevligt för kunderna då ”nära” kan stärka känsla av gemenskap och lojalitet. Och hur skulle det annars gå för bryggarna med småskaliga volymer vilka inte passar in i gängse inköpsmanual för Systembolagets stora (ofta) upphandlingar. Skullebryggarna köra sitt öl till Tyskland eller Danmark och sedan låta ölvänner forsla tillbaka buteljerna eller skulle de behöva starta en öl-klubb med webbförsäljning?

Läs mer
En av två ölerna i denna provning kom från Kallholmens Bryggeri i Skellefteå, exempelvis var deras Levande Lager  trevligt bra. Läs gärna på Folkbladet i Umeå, Folkvinsbloggen.

Svar från systembolaget 2012-12-27

Intresset och efterfrågan på lokala produkter har ökat kraftigt de senaste åren, för såväl alkohol som andra produkter. Och självklart vill Systembolaget möta denna efterfrågan från våra kunder. Det vi gjort ”so far” är:

  • 2008 såg vi en ökad kundefterfrågan och började därför erbjuda kunderna möjligheten att köpa lokalt producerade produkter direkt från hyllan i den systembutik som låg närmast produktionsstället.

  • För att kunna möta den ytterligare ökade kundefterfrågan utökade vi 2010  denna service till att de lokalt producerade produkterna fick möjlighet att finnas på hyllan i de tre systembutiker närmast produktionsstället.

  • Under våren 2012 har vi genomfört ytterligare förbättringsåtgärder för att på ett ännu bättre sätt kunna möta den ökade kundefterfrågan på lokalt producerade och efterfrågade produkter.

Nästa steg, blir klart under hösten 2013, är bland annat att även artiklar ur beställningssortimentet som står på hyllan i någon butik kommer att karaktäristikprovas.

Denna förbättrade service syftar som sagt till att möta det ökade intresset för lokalt producerade och efterfrågade produkter som har lett till både ökad efterfrågan och fler producenter. Givetvis innebär detta också ökade möjligheter för de småskaliga tillverkarna men också för de leverantörer och producenter som står bakom framgångsrika lanseringar av utländska artiklar med lokal efterfrågan.

Beträffande resultatet av ölprovningen med ”lokala& småskaliga” öl så har vi  redan kontaktat de leverantörer vars produkter kom sämre ut i provningen. Detta för att uppmärksamma dem på problemet. Dessa produkter ingår i beställningssortimentet och är en möjlighet för svenska tillverkare och våra leverantörer att göra produkter som inte Systembolaget köpt in tillgängliga för beställning. Men självklart, det ligger i allas vårt intresse att kunderna får bra kvalitet, oavsett vilken produkt det är.

Vilket kvalitet-innehållsansvar har SB för drycker listade i beställningssortimentet?
Lennart Agén, Systembolagets Presschef, svarar,

-     Dessa produkter ingår i beställningssortimentet, är alltså inte inköpta och provade av Systembolaget. Detta är en möjlighet att till våra kunder erbjuda produkter för beställning från svenska tillverkare och våra leverantörer.  Vi ser nu över om och hur vi kan genomföra en ”kontroll” av de artiklar i beställningssortimentet som står på hyllan i någon butik.  Något som redan är klart beträffande är att under hösten 2013, ska även artiklar ur beställningssortimentet som står på hyllan i någon butik karaktäristikprovas.  Och självklart, det ligger i allas vårt intresse att kunderna får bra kvalitet, oavsett om det är en dryck från Systembolagets ordinarie sortiment eller beställningssortimentet.