Alkoholfritt vin och bubbel

Alkoholfritt vin och bubbel. Det är komplicerat att tillverka alkoholfritt vin. Först görs ett vanligt vin, därefter ska alkoholen avlägsnas. Alkoholfritt vin får innehålla 0,5 volymprocent alkohol (som alkoholfri öl och andra alkoholfria drycker).

Olika sätt att ta bort alkohol i vin

Oundvikligen går en del aromer förlorade när alkohol avlägsnas från vinet. Därför väljer man att jobba med ett smakrikt basvin, som även kan vara fatlagrade. Mousserande alkoholfritt vin görs på ett stilla basvin som avalkoholiseras. Sedan tillförs bubblorna genom ‘kolsyremetoden’, alltså genom att gasen sprutas in i vätskan.

Vakuumdestillation för att ta bort alkohol

Vakuumdestillation är en av de absolut vanligaste metoderna. Metoden innebär att vinet förs in i en hög kolonn där luften sugs ut så att det bildas ett vakuum. På grund av det lägre trycket kokar alkoholen vid vakuumdestillation redan vid normal rumstemperatur och kan då separeras. Genom att undvika höga temperaturer minskar risken för ‘kokta’ smaker i det färdiga alkoholfria vinet.

Omvänd osmos för att ta bort alkohol i vin

Omvänd osmos eller membranfiltrering, är en annan metod. Osmos, (‘tryck’ på grekiska), är en vätskas strävan att åstadkomma samma koncentration på båda sidor av ett membran. Omvänd osmos innebär att man med teknikens hjälp applicerar ett tryck på den vätska man vill ‘rena’. Vinet förs in i en kolonn med två behållare, åtskilda av ett syntetiskt, halvgenomträngligt membran. Det yttre trycket tvingar alkoholmolekylerna att vandra genom membranet och kvar blir den alkoholfria vätskan.

Ta bort alkohol i vin med Spinning Cone

Metoden är vanlig i Nya världen och kallas Spinning Cone Column. Tekniken går ut på att vin hälls i en kolonn som består av roterande koner. Med hjälp av centrifugalkraft omvandlas vinet till en tunn hinna av vätska. I konens botten förs kvävgas in. Kvävet fungerar som bärare av vinets flyktiga arom- och smakämnen. Dessa ämnen kondenseras och separeras från vätskan. Vinet får sedan passera konen ytterligare en gång vid en något högre temperatur för att avlägsna alkoholen. Arom- och smakämnena återförs sedan till det alkoholfria vinet, som till sist blandas med lite ojäst druvjuice.