The Wine and Spirits Collective Sweden AB

Miguel Torres SA startade det svenska dotterbolaget Miguel Torres Sweden 1998. Miguel Torres brinner för frågor gällande social rättvisa och hållbarhet i produktionen. 2017 bytte Miguel Torres Sweden namn till The Wine & Spirits Collective, som ett led i att tydligare profilera sig som en heltäckande importör på den svenska marknaden