sydafrika

Western Cape

Sydafrika
Western Cape omfattar sex geografiska områden, Breede River Valley, Cape South Coast, Coastal Region, Klein Karoo, Olifants River och Boberg: I områdena finns 26 distrikt och 67 wards, s k lägen. Läs mer: http://www.wosa.co.za/