DH-banner-1bDH-banner-2b
Tillbaka till: Bourgogne

Beaune

AOP Beaune. Village appellation i distrikt Côte de Beaune, i departement Côte-d’Or. Ursprungsbeteckningen,appellationen, innefattar 42 Premiers Crus, s k ”climats”, vingårds- ursprungslägen. Kommun är Beaune.