bra-vin-i-okrossbar-pet-flaska-vinkoplistan-28

Vinets förpackning påverkar – både vin och miljö

Favoritmarkera

Vin i plast, papper eller glas? Papper om miljön får välja, eller bag-in-box. Många svenska konsumenter gillar box, men glasflaskor är fortfarande globalt dominerande som förpackningsalternativ.

2010 gjordes en studie på olika sorters vinförpackningar och deras miljöpåverkan under hela sin livscykel, från produktionen, via konsumentens bord till avfallshanteringen. Förpackningstyperna som ingick i studien var glasflaska, vätskekartong, bag-in-box, PET-flaska och ståpåse. Vätskekartongen och boxen påverkade minst, därefter kom PET. Glasflaskan låg – och ligger – högt ovanför de andra.

– Förpackningen har relativt stort inflytande på den totala miljöbelastningen och särskilt då koldioxidutsläppen. Samtidigt har vi ett välfungerande retursystem för glasflaskor. Bag-in-box är en av de förpackningstyper som har minst miljöpåverkan. Denna förpackningstyp är ju också väldigt populär bland konsumenterna.

Man gör alltså ett bra miljöval när man handlar bag-in-box. PET är en annan förpackning som medför lägre koldioxidutsläpp jämfört med glasflaskor. I Sverige fungerar den bra ur miljösynpunkt eftersom vi har ett retursystem med pant, medan i andra länder där det inte finns ett pant- och retursystem, kan innebära att plastförpackningar är ett stort miljöproblem, säger Björn Wittmark, produktchef och miljöansvarig på Giertz Vinimport och fortsätter:
– PET-förpackningarna prioriteras av Systembolaget och nu börjar även konsumenterna acceptera dem. Men fortfarande är det lättare att sälja vin på glasflaska än på PET. En nackdel med PET är att det finns väldigt få tappningsställen i Europa. Det betyder att vinfirmorna själva inte kan tappa på PET.

PET-flaska för vin

Tjugosex viner, fem öl, några cider och alkoläsk, tre gin, en brandy och ett alkoholfritt alternativ finns just nu på PET-flaska på Systembolaget. Fördelen med PET är förstås att de är helt återvinningsbara, att de väger så lite och att de bevarar vinets fräschör bättre än den tunna plastpåsen i boxen, eftersom det i PET finns ett tätt nylonskikt mellan två plastskikt.

Frågan är hur plast på verkar vinet. Lennart Agén, pressansvarig på Systembolaget kommenterar boxens plastpåse:

– Systembolagets har inte i egen regi analyserat hur plasten i boxarna påverkar vinet, däremot har andra aktörer gjort det vilket visar att den inte ska påverka vinet, däremot är plast inte helt tätt, så det sipprar in någon syremolekyl då och då genom plastfilmen, vilket gör att vin på box har kortare hållbarhet än vin på flaska.

Nya och nygamla förpackningar

Den 1 juni skulle Providential Wines & Spirits lanserat en helt ny förpackningstyp på Systembolaget. Förpackningen heter Green Bottle och Sverige skulle varit först med denna innovativa förpackning gjord av återvunnen, nedbrytbar, klimatvänlig och lättviktig papp, där vinet inuti är tappat i en plastpåse, likt bag-in-boxens.

Jeanette Liljequist Hermansson, vd på Providential Wines, meddelade dock i förra veckan att företaget som tillverkar Green Bottle har gått i konkurs och  nu är under rekonstruktion, så framtiden för den alternativa förpackningen är oviss.

Carin Widoff, produktchef på Altia berättar att BIB-kartongen med Chill Out Smooth & Soft nu är den första som blir enklare att återvinna.

– Vin på box står i Sverige för 54 procent av vinförsäljningen på Systembolaget och är förstås mer miljösmart än glasflaskor, men vi vet att många har haft svårt med återvinningen eftersom kartongerna är svåra att öppna. Nu lanseras boxen med en så kallad rip tape som gör det enklare att riva upp kartongen och ta ut plastpåsen. Även de tre övriga Chill Out-boxarna kommer att få samma funktion efter hand.

Vårt vin tappas bara på flaska

Samtidigt finns det fortfarande en stor skepticism till alternativa förpackningar bland många. En internationellt känd vinmakare säger så här:

– Vad säga om PET och box? Det fins många miljömässiga fördelar helt klart. Det är groteskt vad glas väger och kostar i energikonsumtion. De ska först transporteras tomma till platsen för buteljering och sedan därifrån ut på marknaden. Så finns det en del producenter som tycker om extra tunga glasflaskor också. PET-flaskor kan extruderas (formas) på platsen för buteljeringen och bag-in-box kommer även de platta till fyllningslinjen. Materialen väger avsevärt mindre än glas.

– Som en miljömedveten, men dock pragmatisk person skulle jag välkomna mer förnuftiga förpackningslösningar för vin ur ett miljöhänseende. Sedan kommer dock känslan för produkten in och vad vårt eget vin förmedlar och då förlorar hänsynen till miljön. Vårt vin ska hålla länge och det ska utvecklas positivt i en icke oxiderande miljö i flera år. Då är det i dagsläget bara glas som kan komma ifråga som förpackningsmaterial. Det är bara synd att naturkorken inte alltid är en så bra ”kork” som den borde vara. Jag skulle gärna se skruvkork på alla våra viner, inklusive toppvinet. Där återstår dock en del arbete på marknaden.

Ekologisk mat och vin i glasflaska

Vid en snabb rundfråga bland personer i min närhet som är vinintresserade men inte arbetar med vin, står inte alternativa förpackningar heller så högt i kurs.

Väljer ni någonsin vin utifrån förpackning?
Nej, svarar fyra av åtta. De övriga svarar att jo; de väljer aktivt bort BIB, tetra och PET.

Köper ni vin i annan förpackning än i glasflaska?
Nej, svarar majoriteten, någon väljer PET eller BIB enstaka gång under sommarhalvåret.

Skulle ni kunna tänka er att sätta fram en alternativ förpackning på bordet, typ PET-flaska eller box?
Här svarar man att vinet i så fall dekanteras. Någon svarar ok på PET-flaska, medan någon säger att det inte förpackningen som stör, utan innehållet.

Är ekologiskt viktigt när ni handlar mat? När ni handlar vin?
Här gäller att ekologisk mat är viktigt för alla, men ekologiskt vin är det bara två som bryr sig om.

Återvinner ni era vinflaskor?
Ja, det gör alla!

Lämna ett svar