Laddar annons
24 Jan, 2012
Uppdaterad: 
6 Sep, 2023

Bakslag för offentlig upphandling i kammarrätten

Kammarrätten i Sundsvall har dömt Rättviks kommun till att göra om sin livsmedelsupphandling. Detta eftersom rätten anser att de djurskyddskrav som kommunen har ställt inte går att följa upp. Men LRF anser att djurskyddskrav kan kontrolleras och att EU också har kontrollsystem för detta.

– Det är väldigt positivt att man i domen har konstaterat att kommunen har rätt att ställa strängare djurskyddskrav än EUs minimikrav. Tidigare har vissa hävdat att man inte kan ställa den typen av krav men nu är det klart att det faktiskt går. Det är bara hur kommunen ska kontrollera djurskyddskraven som kammarrätten ifrågasätter, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

– Det är olyckligt att kammarrätten anser att det inte är räcker med att leverantören kan försäkra att djurskyddskraven efterlevs. Istället är kommunen skyldig att kontrollera alla uppgifter med intyg redan i upphandlingsfasen. Men en effektiv uppföljning och kontroll av kraven är fullt möjlig. Redan idag finns till exempel Svenskt Sigill. Dessutom har EU regler för spårning av livsmedel, vilket gör det möjligt för kommunen att spåra köttprodukter. Därför bör det vid en upphandling räcka med en leverantörsförsäkran, säger Helena Jonsson.

– Kammarrätten hävdar vidare att leverantörer ska visa upp ett tredjepartsintyg. Det är givetvis positivt men det är viktigt att de krav på verifikation som ställs innebär att det är enkelt för den upphandlande myndigheten att ställa krav på socialt ansvar, miljöhänsyn och djurskydd. Samtidigt som det ger en likabehandling för leverantörer och möjliggör för både stora och små företag att lämna anbud, säger Helena Jonsson.

– Intresset för djurskydd ökar bland konsumenterna och många kommuner vill ta ett större miljö- och socialt ansvar genom att ställa djurskyddskrav i sina upphandlingar. Därför är det viktigt att grossisterna tar sitt ansvar och tillsammans med branschen för en dialog med Miljöstyrningsrådet, SKL och andra berörda aktörer för att utarbeta vilka intyg som ska gälla vid livsmedelsupphandlingar. Detta så att konsumenterna kan få det som de efterfrågar, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

För mer information, kontakta LRFs presstjänst 08-787 57 77.
Pressmeddelande från: 2012-01-03

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 14 år i rad och vid årsskiftet hade LRF 170 631 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.