Laddar annons
25 Mar, 2012
Uppdaterad: 
6 Sep, 2023

Från svag till stark - lättölets dagar räknade

Vid mätningar gjorda 1994, strax innan Sverige gick med i EU, var 64 procent av den öl svensken konsumerade lättöl och folköl. Totalt drack vi 609 miljoner liter det året. Sexton år senare – 2010 – svarade andelen lätt- och folköl endast för 31 procent av den totala ölkonsumtionen.

Totalkonsumtionen av öl var 2010 något lägre - 594 liter – än 1994. Detta enligt SoRAD:s siffror. Folkhälsoinstitutets (FHI) siffror skiljer sig något från SoRAD:s men visar en liknande utveckling.
Enligt Sveriges Bryggerier har folkölskonsumtionen halverats de senaste tio åren och ytterligare sjunkit från 2010 till 2011. Framför allt är det den starkare folkölen som minskar.

Pär Bygdeson är VD för Livsmedelshandlarna, SSLF. Han oroar sig bland annat för att svenskarna går mot konsumtion av allt starkare öl – som dessutom i många fall är obeskattad i Sverige. Pär Bygdeson pläderar också för idén att under kontrollerade former sälja mellanöl i livsmedelshandeln.

Kan du ge din bild av utvecklingen vad det gäller ölkonsumtionen i handeln sedan mitten av 1990-talet?

Vi kan konstatera att svensken dricker allt mindre svag öl till förmån för den starkare. Lättölen kommer antagligen på sikt att försvinna. Dess största konsumtionsgrupp ligger kring 65 år och uppåt. Resandeinförseln har vänt konsumtionen på femton år. Gissningsvis kommer andelen konsumerad lätt- och folköl att ligga kring 15 procent om tio år. Minskningen är linjär, så det går att förutsäga den ganska väl.

Men de siffror vi ser över totalkonsumtionen verkar ju peka mot att den totala konsumtionen minskar något, eller i alla fall ligger stilla…

Ja, fast vi dricker starkare öl och mycket av konsumtionen med starköl skall tillskrivas resandeinförseln och där förstår jag att man inte helt kan lita till SoRAD:s siffror. De har ju själva gått ut och sagt att de kanske måste revideras.

Jag tycker att detta är ett jätteproblem! Dels har vi politiker som verkar ignorera problemen och alltså går i otakt med människors konsumtionsbeteenden. Dels dricker vi allt starkare öl på bekostnad av svagare. Dels är det så, att mycket av den konsumerade starkölen aldrig skattas i Sverige. Dels – naturligtvis – har vi ett problem för dagligvaruhandeln, som förlorar en del av marknaden.

Du har ju tankar kring att man kanske borde lägga över en del av ölförsäljningen från Systembolaget till livsmedelshandeln. Skulle det vara en lösning? Och skulle butikerna klara av den ålderskontroll som måste finnas?

Det är framför allt mellanölet jag tänker på. Det skulle vara en lösning så tillvida att mellanöl skulle bli mer lättillgänglig för konsumenter som har åldern inne och det kanske skulle få svensken att dricka litet svagare öl igen. Alkoholstyrkan på mellanöl är idealisk, då den tar fram smaken på ett väldigt bra sätt.

För tio år sedan hade butikerna inte klarat av att sköta kontrollen så som behövs. Men idag skulle de göra det. Man säljer tobak, alkohol, spel och receptfria läkemedel och kontrollen är mycket bra. Butiker som är kedjeanslutna skulle definitivt klara av att kontrollera åldern även på mellanölskonsumenterna.

Men varför känns det egentligen så angeläget för livsmedelshandlarna att ta över mellanölsförsäljningen? Handlar det inte i första hand om att få sälja…

Visst, om valet står mellan att inte sälja och att sälja, säljer vi hellre. Men det borde ju också finnas ett intresse från statens sida att det säljs skattad öl i Sverige i stället för oskattad i Tyskland.
Sedan kan man fråga sig: Varför kan vi t ex inte ha ett franchisesystem för att sälja måltidsdrycker? Allt enligt Systembolagets policy, med en ”shop in shop”. På det sättet kan man också få alkoholbutiker som är öppna litet längre. För man bara över mellanölet, behöver man ju inte röra Systembolaget vidare…

Men skulle då mellanölet underkastas extra försäljningskontroll?

Manuell försäljning är ett alternativ. Receptfria läkemedel, t ex, behöver inte säljas över disk, utan under omedelbar tillsyn av personal. Vi skulle också kunna jobba mycket mer med beställningssortimentet, något som har varit styvmoderligt behandlat av Systembolaget…

Internationellt

Swedish Blonde” OK i brittisk ölreklam

”Top Totty” (= riktig goding) är namnet på en ale som har stoppats i brittiska parlamentets bar för att den skulle anspela på sexism. Loggan pryds förvisso av en bikiniklädd blondin, så det kanske inte är alltför långsökt… Däremot har man tidigare tillåtit en öl med namnet ”Swedish Blonde”, vilket alltså skulle vara OK bland brittiska parlamentariker. Något som Top Tottys förespråkare inte var sena att påpeka. Vad skall man då lära sig av detta? Att det är OK med nedsättande anspelningar på andra folkgrupper, men absolut inga könsrelaterade dito…?

(Källa: Fokus)

KÄLLA: ALCOHOL UPDATE
Ett fristående nyhetsbrev, utkommer månadsvis.
Årgång 18.
Nr 2/2012 utgiven 15 mars 2012
Redaktör: Christopher Jarnvall
Alcohol Update, Södra Kungsvägen 340, 181 66 Lidingö