Laddar annons
12 Jan, 2011
Uppdaterad: 
6 Sep, 2023

Lars-Göran Pettersson slutar som ordförande i LRF

Lars-Göran Pettersson, som varit LRFs förbundsordförande sedan 2005, ställer inte upp till omval vid LRFs riksförbundsstämma i maj.

Lars-Göran Pettersson, 61 år, valdes in i LRFs riksförbundsstyrelse 1999, blev vice och ställföreträdande ordförande 2004 och ordförande ett år senare. Under Lars-Göran Petterssons tid som ordförande har LRFs vision om de gröna näringarnas tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft har fått en djup förankring i organisationen och det finns idag en bred uppslutning kring att jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö är resurser som behöver användas mer för att ett hållbart samhälle ska utvecklas.

– Att få leda Sveriges största småföretagarorganisation och att få företräda LRFs 170 000 medlemmar och deras 90 000 företag, har varit oerhört inspirerande. Jag kommer att se tillbaka på de här åren med stolthet och glädje, säger Lars-Göran Pettersson.

Under Lars-Göran Petterssons ordförandeskap har gårdsperspektivet och den enskilde medlemmens företag och företagande blivit centralt för LRFs arbete. LRF har satsat en halv miljard kronor av egna medel för att få fart på landsbygdsföretagandet bland annat genom att anställa regionala företagarcoacher i varje regionförbund. Och för att öka medlemmarnas möjligheter att bland annat ta tillvara den stora potentialen för svensk energi- och livsmedelsproduktion, fattade förbundsstyrelsen nyligen beslut om att satsa ytterligare 300 miljoner kronor på bland annat marknadsutveckling.

När Lars-Göran Pettersson tillträdde som förbundsordförande 31 maj 2005 hade LRF 159 000 medlemmar. Sedan dess har antalet medlemmar ökat med omkring 11 000 medlemmar, eller nästan 7 procent.

Fakta om Lars-Göran Pettersson
Lars-Göran Pettersson fyller 62 år i januari. Han är gift och har två vuxna barn. På släktgården Fredängen utanför Kvänum i Skaraborgs län odlas spannmål. Sedan några år tillbaka producerar gården också vindenergi. Lars-Göran Pettersson valdes in i LRFs riksförbundsstyrelse 1999. Han har också haft flera förtroendeuppdrag inom lantbrukskooperationen.

Pressmeddelande, Stockholm 30 december 2010