Naturvin

Det finns ännu inget regelverk för naturvin och vad de står för. Ofta är naturvin från små egendomar med låg avkastning. Tillsats av socker (chaptalisering) eller vinsyra är inte accepterat. Naturlig jäst förespråkas. Mikrooxidation undviks precis som omvänd osmos (att avlägsna vatten alt alkohol för att öka koncentration). Svavel är helst bara naturlig varför tillsats av svavel vid buteljering undviks. Det är en anledning till vinernas skörhet (dålig hållbarhet) och att många inte klarar transport.