Laddar annons
Biodynamiskt vin
17 Jan, 2016
Uppdaterad:
6 Sep, 2023

Biodynamiskt vin

BIODYNAMISKT VIN. Enligt ”de troende” är Rudolf Steiners idéer om jordbruk geniala. Vetenskapsmännen talar istället om verket av en mentalpatient. Åsikterna kring biodynamisk vinodling är polariserade men de flesta är ense om att vinerna mystiskt nog blir rätt bra. Artikeln svarar på några vanliga frågor om biodynamiska viner.

Vad är biodynamiskt vin?

Biodynamiskt vin görs på druvor från en biodynamiskt certifierat vingård tillverkade med tekniker accepterade av exempelvis certifieringsorganet Demeter. Läran är sammansatt från filosofen Rudolf Steiners seminarier om odling (anno 1924) och huvudkonceptet bygger på ett självförsörjande jordbruk.

Det innebär att man avråds att applicera exempelvis kompost från grannens gård. Andra fokusområden är jordens hälsa vilket definieras som mängden småkryp och dess balans mellan olika mineraler och så vidare. Enligt förespråkarna är en biodynamisk vingård ett slutet ekosystem, en levande organism vars balans kan påverkas av människan med hjälp av Steiners kunskap om solsystemet, planeterna, jorden samt dess växter och djurliv.

Bland de förbättringar som det biodynamiska odlingen för med sig nämns ofta; förändringar i hur plantorna växer, motståndskraften mot sjukdomar samt ökad ursprungskaraktär och friskhet i vinerna. De vetenskapliga studierna i ämnet lämnar mycket att önska, min teori är att seriösa vetenskapsmän inte forskar om hustomtar.

Vad är skillnaden på biodynamiskt vin och ekologiskt vin?

Den biodynamiska vingården är i grunden ekologisk, det vill säga att kemiska bekämpningsmedel som verkar inifrån vinrankan är bannlysta. Det som praktiskt skiljer biodynamisk odling från ekologisk odling är användandet av de åtta biodynamiska preparaten (se nedan). Enligt min erfarenhet följs samtliga rekommendationer mycket sällan, istället väljer den biodynamiska odlaren ut metoder efter det som tycks ge resultat.

Vingården besprutas med preparat under växtsäsongen och de allra flesta biodynamiker fortsätter bara med preparat som de upplever fungerar. Denna tradition av ”trial and error” är djupt förankrad i vinodling, tankesättet befäste att merlot skulle odlas i Bordeaux och inte i Bandol och nästan allt annat som är 'sant' om vin. Kom ihåg att de åtta biodynamiska preparaten bara var teoretiskt testade av Steiner, deras eventuella effektivitet var aldrig testad i praktiken.

Biodynamiska preparat — ett urval

Kritikerna refererar ofta till de såkallade ”biodynamiska preparaten” som Steiner rekommenderade istället för konstgödsel. Enligt dom finns det inte några trovärdiga argument till varför de bör användas. Se själva, biodynamikerna har likt scientologerna gjort det lätt för akademiker att peka finger och skratta.

Preparat 500: ”Humuspreparatet” är det mest kända och kraftfullaste preparatet i den biodynamiska verktygslådan. Kogödsel pressas in i horn, grävs ner i vingården under vintern och grävs upp på våren. Kohornet agerar under vintern antenn för den kosmiska energin och laddar upp gödslet. Stora skördar utlovades.
Preparat 502: Röllekablommor pressas in i urinblåsor från kronhjort (obs, viktigt med rätt hjorttyp) placeras i solen under sommaren, i marken under vintern och grävs upp på våren. Preparatet stärker bland annat plantors möjligheter att blomma och hjälper mot skadedjur.
Preparat 505: Små barkbitar av ek läggs i en skalle från något husdjur, omges av torv och grävs ned i marken på hösten, på ett ställe där mycket regnvatten rinner förbi. Preparatet hjälper mot svampsjukdomar och höjer pH-värdet i jorden.

Make no mistake! Bajs kan inte laddas med kosmisk energi på egen hand. Kohornet är bajsets antenn till universum.

Vem certifierar biodynamiska viner?

Organisationerna nedan utbildar, kontrollerar, certifierar och marknadsför biodynamiska produkter. Vi ska komma ihåg att ”medvetna konsumenter” ofta ser ett Demeter-vin som ett mer kompromisslöst och högre stående ekologiskt vin, de marknadsmässiga fördelarna gör att vi aldrig kan veta på vilka grunder ett vineri beslutar att certifiera sig. Precis som för ekologiskt vin så måste en vinodlare arbeta biodynamiskt i tre år innan certifiering kan bli aktuell.

DEMETER: Organisationen startade 1928 som en experiment-klubb för bönder intresserade över att praktisera Rudolf Steiners läror om jordbruk. Mängden sulfiter är begränsad till låga 70 mg per liter för röda viner och 90 mg per liter för vita, vilket är lägre än EU:s lagstiftning för ekologiska viner. Sötare viner tillåts mera.
BIODYVIN: En internationell förening (sedan 1995) för biodynamiska vinproducenter i Frankrike och Tyskland.

Är biodynamiskt vin bättre för miljön?

Det finns skäl för att säga att biodynamisk odling kan vara snäppet bättre än ekologiskt odling. Den biodynamiska odlaren tillåts att bespruta vingården med lägre nivåer koppar än den ekologiska, och koppar är definitivt skadligt för miljön. För er som är intresserade av miljöfrågan så skriver jag mer om detta i artikeln om Ekologiskt Vin.

Är biodynamiskt vin bättre för hälsan?

Har du läst hela artikeln så bör du förstå att biodynamiskt vin är ekologiskt vin med inslag av ockultism. Ekologiskt vin är eventuellt bättre för hälsan, men inte om du ökar din konsumtion bara för att det är eko. Läs mer i artikeln om Ekologiskt Vin. 

Hur smakar biodynamiskt vin?

Även om jag inte har någon statistik på det så är det min fasta övertygelse att de flesta som började biodynamisk odling under 2000-talet fortfarande är igång. Det är vanligt att höra vinproducenter säga att deras viner har blivit bättre efter konverteringen till biodynamisk odling, risken är att det är önsketänkande eller mer detaljerad marknadsföring som ligger bakom. Många av världens bästa viner använder sig av en eller flera biodynamiska tekniker, men även mediokra viner kan ha Demeter-stämpel. Har du provat vinerna från Saltå Kvarn..?

Biodynamiska begrepp: ”Dynamisera vatten.” Rör om vatten under en minut åt ett håll, byt sedan håll och rör om under en minut, repetera. Dynamisering aktiverar exempelvis den kosmiska energin som samlats i preparat 500 under vintern, processen får kraften av ingredienserna i preparatet att överföras till vattnet.

 

Citat om biodynamisk odling som visar på stark polarisering av åsikter:

Förespråkare:

– Det färdiga vinet blir mer autentiskt och har en känsla av ursprung, Jim Fullner, Demeter USA.

– Vad du än känner kring principerna och de praktiska momenten av biodynamisk odling, finns det goda grunder att påstå att det är en av de mest positiva trenderna inom "fine wine" under de senaste årtiondena, Jamie Goode,  Londonbaserad vinskribent.

– I tusentals år har alla duktiga odlare tagit solens och månens påverkan i åtanke, Bioduvin.com

– Kunskap om i det sinnliga verkande översinnliga kosmiska krafter har lett till användande av livsförstärkande medel (i dagligt tal kallade biodynamiska preparat) hämtade ur naturen med syfte att förbättra jordens bördighetsegenskaper, växternas motståndskraft mot skador och sjukdomar samt höjande av livsmedlens värde som näring för människan, Antroposofiska sällskapet.

 

Kritiker:

– Biodynamisk odling är med andra ord ekologisk odling plus en massa nonsens om vilket man säga att de i bästa fall inte gör någon direkt skada, Anders Öhman, vinutbildare på Gustibus, Malmö.

– Om biodynamiken fungerar då och då, beror det förmodligen på att vinbonden tvingas befinna sig mer i fält, jämfört med den konventionelle bonden, Tor Billgren, journalist.

– Biodynamiskt jordbruk är pseudovetenskapligt och skiljer sig från ekologisk odling, Wikipedia.

– Biodynamiker må ha goda avsikter, men lämnade ifred kan deras språk drifta iväg mot ovetenskapligt och esoteriskt eko-babbel, Brian Miller, vinskribent.

– En av anledningarna till att biodynamik är populärt i vinbranchen, och nästan bara här, är för att vin är den jordbruksvara som har den högsta potentialen för höga prispåslag, Jesús Barquin, vinskribent.

Epilog:
Jag ville skriva den här artikeln relativt åsiktsneutral men här i epilogen passar jag på vädra min penna, vilket jag tror att många väntat på.

Vi måste konfrontera biodynamiken. Inte bara som vinälskare utan som medborgare. Vill du leva i ett samhälle där företag som ägnar sig på pseudovetenskap och esoteriska fantasier får marknadsmässiga fördelar? Om vinodlare vill ägna sig år biodynamisk jordbruk "go ahead" med om priset motiveras med biodynamiskt arbete avråder jag stark ifrån köp.

Det fanns fel i texten! 
1. Första versionen innehöll en passage för det menades att Biodynamiska odlare inte tillåts applicera gödsel från grannens gård. En av våra läsare påpekade att odlarna visst tillåts, men avråds från detta.

2. Första versionen innehöll en passage som beskrev att biodynamisk eller ekologisk odling är lika bra för miljön. Det stämmer inte nödvändigtvis, den biodynamiska odlaren har restriktivare regelverk gällande nivåer av tillsatsen koppar i vingården.

Läs mer:
Ekologiskt vin
Peter Sisseck | 20 årgångar Dominio de Pingus