Laddar annons
2 Nov, 2008
Uppdaterad: 
6 Sep, 2023

Rester av bekämpningsmedel i vin

Kommentar från Systembolaget via ett pressmeddelande den 28 oktober 2008 till Svenska Naturskyddsföreningens undersökning "Rester av bekämpningsmedel i vin":

En undersökning från Svenska Naturskyddsföreningens som presenterades idag visar att det finns spår av bekämpningsmedel i flera viner.

Systembolaget följer noggrant de undersökningar som görs runt om i världen i denna fråga. Exempelvis har finska tullen undersökt halten av bekämpningsmedelsrester i cirka 100 viner under 2006 och 2007. Danska livsmedelsverket har undersökt cirka 50 viner 2006 och den europeiska organisationen Pan Europe har undersökt cirka 40 viner i år. I samtliga dessa undersökningar fann man rester av bekämpningsmedel i en majoritet av proverna. Men inget vin i dessa undersökningar har haft halter av bekämpningsmedel som överstiger de gränsvärden som finns för druvor för vinframställning.

Systembolaget genomförde nyligen en stickprovsundersökning där man letade efter spår av bekämpningsmedel i 12 olika viner, varav 6 var ekologiska. Undersökningen visade att det fanns rester av bekämpningsmedel i 3 av de 6 ekologiska vinerna samt i 5 av de 6 andra. De aktuella halterna var 10-100 gånger lägre än gränsvärdet för druvor. Systembolaget kommer nu att testa samtliga ekologiska varor för att kontrollera om det finns spår av rester i fler.

-  Det är bra att Svenska Naturskyddsföreningen driver frågan kring användning av bekämpningsmedel i vinodling, säger inköpschef Sara Norell. Vi väljer att nu först och främst undersöka vårt ekologiska sortiment mer noga, för att säkerställa att dessa produkter är fria från rester av bekämpningsmedel.

-  Det finns 39 ekologiskt odlade viner i Systembolagets fasta sortiment, dessutom är cirka 140 tillgängliga i beställningssortimentet. Idag utgör ekologiska viner 2,4 procent av vinförsäljningen, vilket motsvarar 2,9 miljoner liter vin hittills i år. Det är en mångdubbling sedan 2003, då var andelen 0,15 procent.

För ytterligare information kontakta gärna:
Presschef Björn Rydberg, tfn 070-528 41 05, [email protected]