22 Oct, 2013

Sachsen- litet vindistrikt, stor potential

Distriktet Sachsen är ett av Tysklands minsta med Europas nordöstligast belägna vingårdslägen. Arealen är minimal, läget unikt och buteljerna få. Om vinerna är värda att uppmärksamma? Ja, det närmar sig snarare tjänstefel att inte ha koll på vad som är på gång i Sachsens vingårdar.

Delstaten Sachsen i Tyskland

Bundesland Sachsen ligger i Tysklands östra mitt, gränsande mot Tjeckien. Till vindistriktet Sachsen hör även enstaka vingårdar i Brandenburg och Sachsen-Anhalt. De är dock fortfarande av underordnad betydelse även om vin-aktiviteten är spirande. Sachsens vingårdar hittar man främst längs med floden Elbe i det som kallas Sächsiches Elbland. Odlingarna ligger företrädesvis på flodens norra bank eller om man vill, på högra stranden. Undantag finns såklart och senaste nyplanteringen var på Elbes södra sida, i gynnat läge direkt i staden Meissens utkant. Till ytan är Sachsen ett av Tysklands minsta distrikt tillsammans med Mittelrhein (439 ha) och Hessische Bergstrasse (461 ha). Från Sachsen kommer bara 1 av 500 vinbuteljer. Omräknat i volym är det 0,2 procent av den tyska vinproduktionen. I jämförelse är Sachsens 462 hektar vinodlingar till ytan jämförbar till exempel enskilda egendomen Zevenwacht i Stellenbosch, Sydafrika.

Klimat och väder

Klimatet i Sachsen är kontinentalt. Det innebär kalla vintrar och heta somrar. Låga vintertemperaturer är en stor påfrestning för vinet som inte överlever långa perioder av sträng kyla. Å andra sidan, svamp och annan ohyra rensas automatiskt bort på naturlig väg. Under mitt besök, sommaren 2010, berättar många i vinnäringen med stor inlevelse om de extrema vinterveckorna 2008 och 2009. Termometern gick som mest ner till minus 32 grader Celsius, och det under lång tid. De flesta av distriktets Müller-Thurgaustockar förfrös vilket förklarar den köldtåliga Rieslingdruvans popularitet. Men som Karl Friedrich Aust i Radebeul säger,

- Müller-Thurgau må vara känslig för kyla men fördelen är att den lätt kommer igen efter ett köldangrepp. Rankans specialitet kan sägas vara quick recovery, för att om man klipper ner den kommer den snabbt igen. Alla andra sorter inklusive riesling måste när de frusit - kasseras, grävas upp och bytas ut.

Sommarmånadernas stabila väder bjuder på en för druvorna lika välgörande som nödvändig dos sol. Räknat på medeltal har Sachsen ett av de högsta värdena av de Tyska vindistrikten med sina 1600 till 1800 soltimmar per år. Nederbörden är runt 600 till 800 mm per år. Sammantaget bra väder och klimatförutsättningar goda nog för friska stockar. Till pluskontot kan man lägga den i distriktet med precision återkommande temperaturväxlingen mellan varma dagar och svala nätter. Det senare speciellt viktigt när målsättningen är att producera toppvin. Om det finns ett generellt riskmoment i distriktet är det förmodligen mjöldagg. Förvisso är mjöldagg ett allmänt svampangrepp som världens vinproducenter alltid är beredda på att hantera, inget konstigt med det således. En riskfaktor i distriktet förutom kall vinter är vårfrost. Under mina samtal om väder och klimat hör jag så talas om den i Sachsen samt övriga Tyskland vanligt förekommande frostskyddsförsäkringen. At försäkringen inte var något man tecknar i ett försäkringsbolag utan är något så enkelt som att lämna kvar fler grenar vid vinterbeskärningen fick mig faktiskt att rodna. Självklart och logiskt!
Jordmånen i Sachsen är varierad. Lera, granit, granit porphyr, löss och sandsten är vanligt förekommande.

Natur och vinodlingar

Vingårdslägena runt den världskända porslinsstaden Meissen hör till Sachsens bästa. Odlingarna är terrasserade och många av tegarna behöver hjälp och stöttning av stenmurar. På vissa ställen som hos Frédéric Fourré i Radebeuls Goldener Wagen påminner branten om Aostadalens extrema vingårdslägen. Om än i mycket mindre skala. Men virrvarret av stenmurar och pyttesmå plotter är iögonfallande, samtidigt unikt för distriktet. Kommer man till Meissen som förstagångsbesökare är det också lätt att få intryck av ett vindistrikt vars stockar uteslutande växer på branter. Så är dock inte fallet. De flesta av Sachsens odlingar ligger trots allt på plana och lättskötta lägen vilket möjliggör tekniska hjälpmedel som exempelvis en skördemaskin. Det hör därmed till den mer romantiska infallsvinkeln att de flesta lägena klassas som svår- eller otillgängliga, så kallade Steillagen.

Vinodlingarna följer floden Elbe på en sträcka om 55 kilometer och börjar sydöst om Dresden vid staden Pirna. Här är landskapet mycket vackert och känt som ”Sächsiche Schweiz”. Vintegarna gör Elbe sällskap i nordvästlig riktning upp och genom staden Dresden. Efter några mil når floden Meissen, därefter byarna Diesbar och Seusslitz. Här upphör vinodlingarna. Den geografiska koordinaten hamnar då på 51,27 NB. Elbe som är en av Central-Europas största floder fortsätter å andra sidan sin nordvästliga väg för att så småningom mynna ut i Nordsjön via storstaden Hamburg.

Fröken Schuh vars familj gör vin av dunkelfelder av högsta klass

Vinklassificering av Sachsen

Klassificering av i Sachsen utgår från två Bereiche. De är Meissen och Elstertal. De två rymmer fyra Grosslagen; Spaargebirge, Schlossweinberg, Lössnitz och Elbtal. Tillsammans har de 17 Einzellagen. Högt skattade Goldener Wagen i Radebeaul eller Meissens Kapitelberg är två av distriktets främsta lägen. Bereich Elstertal är den, för tillfället, minst intressanta. Elstartal inkluderar lägena i Sachsen-Anhalt och Brandenburg som har tre av Sachsens minsta Einzellagen.

Druvan Müller-Thurgau är utan tvekan områdets stora sort och odlas på nästan 20 procent av arealen. Riesling vinner alltmer terräng, mycket populär vid nyplantering främst för sin goda egenskap att tåla kyla. Weisserburgunder (pinot blanc) samt grauburgunder (pinot gris) odlas också på en ansenlig yta. Båda ger här viner med lätt, finskuren smakprofil. Att Sachsens spätburgunder (pinot noir) är värd all uppmärksamhet är jag helt övertygad om efter att ha provat Radebeuler Spätburgunder 2008 från Karl Friedrich Aust. Wow-vilket vin! Andra sorter är traminer, kerner, dornfelder, scheurebe, regent, elbling, bacchus, solaris och gutedel. För övrig odlas numer flera av de senare i Sverige. Slutligen, till Sachsens mer udda sorter hör goldriesling som är en korsning mellan riesling och muscat. Plus den blå dunkelfelder som enligt Jancis Robinson i Druvor och Viner, beskrivs ha ett okänt, dunkelt, ursprung. Jan Rosborn, Sveriges ledande kännare av tyska viner säger,
- Troligtvis är den mörka dunkelfelder en korsning av portugiser och färbertraube.

Sachsens historia, kort version

Historien berättar att vin var en mycket viktig handelsvara i Sachsen. På 1100-talet planterade biskop Benno från Meissen vin för kyrkans räkning. Biskop Benno lyfts idag fram som Sachsensvinernas beskyddare. Runt 1700-talet nådde vinregionen sina glansdagar med odlingar på över 5 000 hektar. Efter missväxt, krig och skärpta handelsavtal med tullavgifter blev öl och te de mest populära dryckerna. 1799 bildades Sächsische Weinbaugesellschaft i syfte att rädda vinnäringen. I Meissen startade sedan föreningen 1811 Europas första skola för vinproducenter. Nedåtspiralen gick dock inte att häva då angrepp av mjöldagg och vinlus kom som spiken i kistan. I början av 1900-talet var arealen nere på 150 hektar och efter andra världskriget ynka 60 hektar. Under DDR tiden ansågs vin vara av underordnad betydelse i samhället. Ett smygande och nyväckt intresse inleddes under 1980-talet. Och med återföreningen 1989 var förändringen ett faktum. Entreprenörer kom från väst, andra kunde återvända till sina hembyar eller göra en nystart. Redan 1992 invigdes Sächsiche Weinstrasse, en cirka 10 mil lång vandringsväg i vinets tecken.

Vin i Sachsen, idag

Idag sjuder det av liv, idéer och entreprenörskap bland områdets vinproducenter. Alla jag talar med har en medryckande och positiv framtidstro. Det är lätt att dra paralleller till vilket annat nyavärldenvinland, vilket som helst. Investeringarna i det forna öst-tyska distriktet har varit och är, fortsatt stora. Samtidigt säger de vinproducenter jag talar med att de vuxit och utökar i den mån ekonomin tillåter. Att tänja på gränser i stil med hur det gestaltar sig i ”det nya Rioja” finns inte på kartan. Vinnäringen verkar dock definitivt tillhöra en gynnad bransch som sedan återföreningen lockat investerare. En av distriktets tre stora egendomarna, Schloss Proschwitz, ägs privat. Slottsägaren Prinz zur Lippe är förebild för många av områdets små producenter. Varför delstaten Sachsen lyckats ställa om så väl sedan återföreningen, även undantaget vinnäringen, är kopplad till det lokala styret och ledningen för Bundesland Sachsen. I jämförelse med exempelvis Brandenburgs stora arbetslöshet är arbetslöshet marginell i Sachsen. Skickliga lokalpolitiker har aktivt sökt bidrag samt lobbat för regionens entreprenörer, insatser som utan tvekan gjort stor skillnad för företagsklimatet.

Besökta vinproducenter i Sachsen

Vinproducenterna. Sachsen har cirka 3 400 vinproducenter. De äger mycket små jordlotter. Många av småodlarna gör vin för husbehov men vanligast är hobbyodlarna som säljer sin frukt till någon av distriktets stora producenter. Hos Sächsische Winzergenossenshaft Meissen berättar kvalitetsansvariga Silke Altman,

- Vi har några medlemmar med stora ägor men de flesta räknas som små, flera av dem har bara ett tiotal vinstockar! Alla är lika välkomna men kooperativet ställer samma kvalitetskrav oavsett storlek eller levererad mängd druvor, avslutar Silke Altman. Betecknande är att endast 21 av Sachsens 3 355 odlare driver sin produktion kommersiellt och inte som bisyssla eller hobby.

Weingut Schloss Proschwitz, Prinz zur Lippe
Weingut Karl Friedrich Aust
Frédéric Fourré
Weingut Hoflössnitz
Weinhaus Schuh
Weingut Vincenz Richter
Schloss Wackerbarth
Sächsische Winzergenossenshaft Meissen

Den traditionella vinflaskan i Sachsen

Heter Sachsenkeule. Ursprungligen togs flaskan fram i början av 1900-talet för att markera en ny era efter vinlusens framfart. Tanken var även att profilera distriktets viner. Flaskan föll snart i glömska samtidigt med vikande intresse för vinerna. Weingut Hoflössnitz och Winzergenossenschaft Meissen har senare plockat upp traditionen och idag är det bara kooperativet, av de två, som fortfarande buteljerar sitt vin i Sachsenkeule. Nackdelen i formen sitter i glasets svagaste punkt vilken är mitt på ”magen” . Formen gör även liggande flaskförvaring till ett mer vanskligt moment. Få producenter buteljerar sitt vin i Sachsenkeule idag.

Producenter i VDP

Klaus Zimmerling i Pillnitz och Schloss Proschwitz i Meissen.
Kärt barn, många namn - pinot noir

Frühburgunder: äldre mutation av pinot noir

Blauer Spätburgunder, Spätburgunder, Blauburgunder: synonymer till pinot noir
Flurbereinigung är en landreform vilken innebär sammanslagning av många små, enskilt ägda vingårdslotter till större, enhetligare lägen. Det ger effektivare bruksmöjlighet som enklare tillgänglighet för människor som maskiner. Lokala instanser beslutar om och genomför en Flurbereinigung. I många av de tyska vindistrikten fanns innan Flurbereinigung ingen annan möjlighet att nå de egna jordtegarna än att promenera längs floderna eller slänterna och sedan ”klättra” uppåt. Att det innebar otroligt mycket jobb under året, framför allt vid skörd säger sig självt.

DDR-tiden var en lugn period för Sachsen vad gäller jordreformer. Därför ser också Sachsens vingårdslägen annorlunda ut jämfört med vingårdar i övriga Tyskland.

Nästa vecka: mer om producentbesöken.