Laddar annons
5 Dec, 2010
Uppdaterad: 
6 Sep, 2023

Ska Sverige börja slåss från läktaren om framtidens mat?

– EU och Sverige behöver en fortsatt stark gemensam jordbrukspolitik och kommissionen gav i sitt besked idag en grund för detta. Politiken måste vara gemensam för EU-länderna, samtidigt som det måste finnas utrymme för nationella anpassningar eftersom förutsättningarna för jordbruk skiljer sig åt över Europa.

– Europas bönder är en viktig del av lösningen på de stora utmaningar världen står inför. När världens matproduktion måste öka och de fossila utsläppen behöver minska, blir nya CAP ett viktigt verktyg. Den framtida budgeten för jordbrukspolitiken måste därför vara på en nivå som åtminstone motsvarar den nuvarande nivån på omkring 1 procent av EU-ländernas samlade offentliga utgifter.

Och det har redan börjat...
Årets svenska potatisskörd blev den minsta någonsin. Samtidigt har sommarens torka i Östeuropa gjort den ryska efterfrågan på potatis rekordstor. Detta tillsammans gör att det kan bli ont om potatis i butikerna i vår.

I Sverige äter vi i genomsnitt 3,5 kilo potatis per person och månad. Men i vår kan det bli betydligt mindre. Sommarens extrema torka i östra Europa gjorde att Ryssland förlorade nära en tredjedel av sin potatisskörd och en stor mängd av den svenska potatisen, som vid en internationell jämförelse håller hög kvalité och som dessutom är billig, kan därför komma att exporteras.

– Den svenska skörden har beräknats räcka till i början av april. Men försvinner en del av potatisen på export till Ryssland så kommer den att ta slut ännu tidigare, säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.

Den omfattande potatisbristen gör att potatispriset på den europeiska marknaden är dubbelt så högt som vid den här tiden för ett år sedan. Men i Sverige är potatispriset fortsatt lågt. Resultatet blir att Sverige först exporterar sin potatis billigt, för att i vår importera dyr potatis.

– Det är beklagligt att svenska odlare inte kan ta ut samma priser på hemmamarknaden som då potatisen går på export. Men så länge svenska uppköpare inte betalar bättre tycker jag potatisodlarna gör helt rätt då de väljer att sälja potatisen till uppköpare utomlands, säger Lars-Göran Pettersson.

För mer information och intervju med Lars-Göran Pettersson, ring LRFs presstjänst 08-787 57 77.