Vinbanken-annons-Brochet-Reserve-art-nr78967-systembolagetBrochet-Reserve-art-nr-78967-systembolaget-vinbanken

Galicien

Galicien kallas även för det gröna Spanien för sin frodiga grönska och många jordbruk. Atlantklimat råder och nederbörden är riklig, 1 200 mm/år generellt medan Baskien når 1 600 mm/år. Fukt är ett problem men också en tillgång.
Galiciens ,Denominations of Origin, D.O., är:
Rías Baixas
Ribeiro
Monterrei
Ribeira Sacra
Valdeorras

SpanienBierzoRías BaixasRibeira SacraRibeiro