Laddar annons
15 Feb, 2010
Uppdaterad: 
6 Sep, 2023

50 miljoner att söka för projekt inom matlandet Sverige

Nu finns 50 miljoner för den som vill förverkliga idéer inom matupplevelser och gastronomi. Det är visionen Sverige det nya matlandet som fått ytterligare resurser. Prioriterade områden är bland annat måltidsupplevelser, export och distribution.

Under programperioden 2010-2013 har Jordbruksverket fått 50 miljoner kronor inom ramen för landsbygdsprogrammet att dela ut som stöd till nationella projekt. Projekten ska bidra till att vi når målen i visionen om Sverige som Europas nya matland.

– Det känns mycket bra att det nu finns mer resurser som kan höja matkulturen och skapa jobb på landsbygden, säger Hans Karlsson på landsbygdsenheten.

Prioriterade områden
Prioriterade områden inom matlandet fram till 2013 är dessa:

· Attitydskapande insatser
· Produktion av livsmedel med mervärden, som ekologiskt eller mångkulturellt
· Exportfrämjande insatser
· Projekt som underlättar logistik och distribution
· Måltidsupplevelser och besöksnäring på landsbygden
· Ökad kunskap om kvalitet och effektivt och hållbart resursutnyttjande

Nationella projekt som gynnar flera aktörer
Stödet går att söka av organisationer och sammanslutningar av företag som bedriver projekt på nationell nivå. Projekten ska gynna flera aktörer eller företagare. För projekt på regionalnivå och företagsstöd finns ytterligare resurser på länsstyrelserna.

Om Sverige – det nya matlandet
Regeringen har en vision om Sverige som det nya matlandet – en vision som innebär att vi som land ska placera oss bland de tio bästa i Europa när det gäller mat, gastronomi och matkvalitet. Genom att vi uppfyller visionen skapar vi också 10 000 nya jobb i Sverige och fördubblar livsmedelsexporten inom tio år.

Läs mer om matlandet och utlysningen av stödet på Jordbruksverkets hemsida

Kontakter för media
Hans Karlsson, landsbygdsavdelningen,
telefon 036-15 50 13

Annett Kjellberg, enhetschef, Företags- och landsbygdsenheten,
telefon 036-15 58 39