Laddar annons
16 Feb, 2010
Uppdaterad:
6 Sep, 2023

Nya klimatregler stärker KRAV-märket

KRAV är först i eko-världen med nya, unika klimatregler. För att
visa att KRAV innehåller mer än tidigare finns nu ett nytt KRAVmärke.

Ekologisk odling, utan kemiska bekämpningsmedel och
energislukande konstgödsel, är redan ett klimatsmart alternativ. Med
de nya klimatreglerna tar KRAV ytterligare ett steg för att minska
matens klimatpåverkan från åker till butik.
– De nya klimatreglerna gör det enklare för konsumenter att välja
klimatsmart mat. Genom att välja ett kilo KRAV-märkta tomater
istället för tomater från traditionella växthus reduceras klimatpåverkan
med cirka två kilo koldioxid. Det motsvarar ungefär vad en vanlig bil
släpper ut på en mil, säger Lars Nellmer, VD KRAV.

De nya klimatreglerna gäller till att börja med växthus och fiske, men
fram till 2012 kommer samtliga KRAVs regelområden att successivt
anpassas till de nya reglerna. För växthus innebär klimatreglerna bland annat
bättre isolering och övergång till förnybara energikällor. Reglerna för fiske
begränsar till exempel bränsleåtgången per kilo fångad fisk och styr valet av
bränsle mot mer miljöanpassade alternativ.

För att visa att KRAV innehåller mer finns det från och med nu ett
nytt KRAV-märke.
– KRAV är det enkla valet för en hållbar livsstil. I vårt regelverk utgår
vi från den ekologiska grunden och de nya klimatreglerna är
ytterligare en milstolpe i KRAVs 25-åriga historia. Under året kommer
vi också att utveckla våra regler för djuromsorg och berätta om
mindre kända regler, exempelvis socialt ansvar, säger Lars Nellmer.

• Arbetet med klimatreglerna började 2007 och reglerna är
vetenskapligt förankrade.
• De första klimatreglerna för växthus och fiske började gälla
den första januari 2010.
• Klimatreglerna kommer att vävas in successivt i KRAVs
regelverk och omfatta samtliga KRAV-märkta produkter
senast 2012.
• Det nya KRAV-märket kommer att synas på förpackningarna
ute i butik senare under året.