Laddar annons
28 Apr, 2010
Uppdaterad:
6 Sep, 2023

Europeiska kommissionen offentliggör märkning för ekologiska produkter

Den nya märkningen för ekologiska produkter har nu offentliggjorts av Europeiska kommissionen i Europeiska unionens officiella tidning. Den kommer att bli obligatorisk från och med den 1 juli 2010. Om en produkt är försedd med märkningen innebär det att den uppfyller EU:s standarder för ekologiskt jordbruk.

Märkningen kommer att kompletteras av certifieringsorganets kodnummer i standardiserat format, samt uppgift om produktionsstället för de jordbruksråvaror som utgör produkten. Andra märkningar kommer att vara tillåtna bredvid EU-märkningen, medan däremot ändringar av EU-märkningen eller EU-märkningen i kombination med andra delar inte tillåts.

Den nya märkningen består av tolv stjärnor i form av ett löv mot bakgrund av en grön flagga. Detta ”Europalöv” designades av Dušan Milenković som vann designtävlingen om den nya EU-märkningen för ekologiska produkter (se IP/10/142). Lövet har registrerats av kommissionen som ett gemenskapsvarumärke och kan nu användas av marknadsaktörer. En användarhandbok som innehåller detaljinformation om riktlinjerna samt hur EU-märkningen ska användas kommer att finnas på webbplatsen www.organic-farming.eu.

I den nya förordningen om ekologiskt jordbruk som började gälla den 1 januari 2009 fastställs särskilda standarder för ekologiska produkter. Den nya EU-märkningen ska förbättra konsumenternas förtroende för produkterna, vilket gynnar EU:s ekologiska sektor. Märkningen ska användas både inom och utom EU på färdigförpackade ekologiska produkter.