Laddar annons
Senaste nytt från målet: Systembolaget stämmer Winefinder
12 Sep, 2020
Uppdaterad: 
6 Sep, 2023

Senaste nytt från målet: Systembolaget stämmer Winefinder

Sluta sälj vin till svenskarna! I veckan har statliga Systembolaget mött distanshandlaren Winefinder i Stockholms tingsrätt. Dom meddelas den 22/10.

Systembolaget stämmer Winefinder. I veckan har Patent- och marknadsdomstolen prövat Systembolagets stämning av e-handelsföretaget Winefinder. Förhandlingarna har hållits över tre dagar. Frågan gäller vem som kan bedriva försäljning av alkoholdrycker i Sverige.

Systembolaget stämmer Winefinder

Under åren har alkoholmonopolet utmanats och när frågan återigen blossat upp med anledning av vinappen Vivinos intåg på svenska marknaden. Vivino har tillfälligtvis dragit sig tillbaka men de är också stämda av Systembolaget på liknande grunder som man tidigare stämt Winefinder. Vivinos mål förväntas komma upp i rätten om några månader.

Magnus Ericsson, VD Winefinder välkomnar ett beslut men säger att han är övertygad att frågan kommer tas vidare ytterligare en eller två instanser.

Sedan 2007 har det varit tillåtet för svenska konsumenter att göra privatimport eller handla vin via en distanshandlare. Med Rosengrendomen från 2007 när EU-domstolen fastslog att svenska konsumenter har rätt att importera vin från andra EU-länder, blev det lagligt med privatimport. Med domen öppnades även möjligheten för utlandsbaserade företag, distanshandlarna, att hjälpa svenska konsumenter att importera vin, utan inblandning från Systembolaget.

Bakgrund Winefinder

Ett av distanshandelsföretagen är Winefinder som grundades i Danmark 2005 och började sälja vin 2007 (efter Rosengrendomen), det är 13 år sedan. Från börjah har Winefinder haft ett tydligt fokus på kvalitetsviner och priserna har därmed legat lite högre men i dag kan det lika gärna vara så att ett visst vin, motsvarande produkt på Systembolaget, är lägre.

Idag har Winefinder 7 anställda. Lagret och huvudkontoret för näthandeln ligger i Danmark och leveranserna utgår därifrån. Man har även ett kontor i utkanten av Stockholm samt från den 1/10 en fysisk vinbutik i Gentofte norr om Köpenhamn.

Rättsfallet: Systembolaget stämmer Winefinder

En fråga som Systembolaget nu håller mot Winefinder är hur företagets tidigare alkoholreklam utformats. Här handlar det bland annat om en annons, vilken Winefinder efter reprimand från Marknadsdomstolen drog tillbaka. Den här annonsen spelar paradoxalt nog en roll i rättsfallet.

Den andra frågan i domen handlar om hur transporten av vinerna görs. Nu sker transport via en oberoende distributör som anlitas av Winefinder. Det görs för kundens räkning via ett ramavatal som Winefinder har med distributören. För detta betalar kunden en fraktavgift. Arrangemanget är i enlighet med Rosengrendomen menar Magnus Ericsson,

’Winefinder bedriver sin verksamhet efter gällande lagar och regler. Vi har alltid följt de propåer vi fått av KO som är den myndighet som reglerar marknadsföringen av alkohol i Sverige. Vi har alltid haft en givande dialog med KO. Och vi kommer fortssättningsvis, självklart följa de eventuella rekommendationer om vår marknadsföring som Marknadsdomstolen kommer fram till'.

Att det är tröttsamt för en företagare att ideligen och med jämna mellanrum hamna i skuggan av frågor som utretts tidigare kan få argumentera mot. Den svenska regeringen har utrett frågan om distanshandel där en viktig del är huruvida distanshandlaren kan sägas bedriva sin verksamhet från annat EU-land om man exempelvis även har ett kontor i Sverige.
systembolaget-stammer-winefinder-magnus-ericsson-vinbanken

'Vi är för tydligare riktlinjer för distanshandelsföretagen. Då kan vi få arbetsro och bedriva vår verksamhet med fokus på våra kunder’, säger Magnus Ericsson.

Vilka är aktörerna som utmanar Systembolagets monopol

Ett antal e-handelsföretag, eller distanshandlarea som etablerat sig på den svenska marknaden. Exempelvis som Winefinder vilka specialiserat sig inom segmentet vin av hög kvalitet, andra säljer enklare viner medan ett fåtal, mindre nischade aktörer är vad man skulle kalla, vinälskarnas våta-dröm partner med en portfölj sparsmakade viner av speciella stilar eller genrer, som orange-vin för att nämna ett exempel.

Enligt CAN – Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning står distanshandeln av alkohol för runt 1% av volymen. Se här: Rapport Systembolaget.

Privatinförsel eller distanshandel, vad är skillnaden

Företagen som säljer vin till svenska konsumenter är registrerade i ett annat EU-land där de har ett lager, tar emot beställningar, registrerar beställningar och bokar transport. Vinkunden betalar distanshandlaren för helheten, vin, svensk alkoholskatt och transport.

Det andra alternativet är privatköp, när man köper vin direkt från en vintillverkare eller vinhandlare inom EU och ordnar egen transport. I detta fall betalar man själv in den svenska alkoholskatten till skatteverket. Detta är privatinförsel.

BAKGRUND

Till grund för det svenska alkoholmonopolet ligger en lång rad historiska händelser med fokus att främja svenskarnas folkhälsa. Från 1955 när motboken avskaffades har Systembolaget ensamrätt på alkoholförsäljning. Man kan inte bortse från den ekonomiska aspekten av en betydande skatteintäkt som garanteras i och med att staten äger Systembolaget (monopol).

ALKOHOLSKATT

Skatten på alkohol är en punktskatt. Punktskatt ger inkomst till staten men kan också användas som styrmedel för att leda samhället i en önskad riktning. En annan punktskatt är bensinskatt.

LÄS MER

https://www.regeringen.se/4a8445/contentassets/813ac02ba49f4258abd20b9554fbd835/reglering-av-distanshandel-med-alkohol-ds-2016-33.pdf

https://www.regeringen.se/4a8445/contentassets/813ac02ba49f4258abd20b9554fbd835/reglering-av-distanshandel-med-alkohol-ds-2016-33.pdf

Anders Röttorp om: Rättsövergrepp mot distanshandlaren Peder Molin.