Laddar annons
Felicity Carter på Must - Fermenting Ideas Wine Summit 2019
26 Jan, 2020

Felicity Carter på Must - Fermenting Ideas Wine Summit 2019

Fecility Carter på toppmötet MUST - Fermenting Ideas Wine Summit 2019 i Cascais, Portugal. Felicity Carter lyfte en intressant genusfråga på Must.

Felicity Carter menar att vinbranschen måste uppmärksamma framtidens vinkonsumenter. Men också ändra fokus i synsättet över vilka viner man tror att kvinnor respektive män dricker.

Som chefredaktör för det internationella branschmagasinet, Meininger’s Wine Business International är Felicity Carter väl insatt i de trender och influenser som råder i vinbranschen.

Vinbankens notering: Det var inte länge sedan vinbranschen representerats av och för män. Handeln av fina viner går i princip hand i hand med det brittiska väldets dominans över haven. Män från adliga familjer arbetade inom flottan. Tradition, arv och miljö formade vinkännare. Möjligheterna att nå nya konsumenter sågs därför vara i grupper som aldrig tidigare druckit vin. Bland medelklassen och bland kvinnor.

Sedan många år har marknadsförare arbetat för att intressera kvinnor till vinvärlden. I dag köper kvinnor mer vin bland annat för att deras ekonomi stärkts.

För vinbranschen som av tradition både vänt sig till och förlitat sig på ett osvikligt manligt intresse ser dagens verklighet helt annorlunda ut. Män som dricker vin blir allt färre. Bakgrunden till utvecklingen är att andra drycker, som hantverksöl eller ädla destillat, lockar fler konsumenter. Både män och kvinnor. Hälsotrenden växer sig allt starkare med följd att alkoholfria drycker ökar.

Felicity Carter menar således att det är av stor vikt för vinbranschen att värna manliga konsumenter. Att männen som branschen alltid tagit för givet inte intresserar sig för vin är ett problem i dag.

Om Felicity Carter

Chefredaktör för branschmagasinet Meininger’s Wine Business International. Internationellt efterfrågan föredragshållare, högt skattad jurymedlem samt tidigare vinskribent för The Sydney Morning Herald, Australien.

Se alla Vinbankens filmer på Youtube. En annan intressant föredragshållare var Isabelle Legeronsom talade om viners innehåll, naturliga viner och ekologisk odling.