Laddar annons
28 Feb, 2012
Uppdaterad: 
6 Sep, 2023

Goda utsikter för fler eko-bönder

Försäljningen av ekologiska livsmedel fortsätter att öka, enligt en ny marknadsrapport som LRF har gjort tillsammans med Ekoweb. Det ger möjligheter för fler svenska bönder att ställa om sin produktion.

Det är framför allt på spannmålssidan som det finns utvecklingsmöjligheter. I dag saknas cirka 30 000 ton spannmål för att täcka efterfrågan på den svenska marknaden.

– Underskottet av ekologisk spannmål visar att det finns marknadsmöjligheter för de svenska bönder som funderar på att börja odla ekologiskt, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson i en kommentar till rapporten.

Efterfrågan på ekologiska produkter beräknas öka med 5-10 procent per år. Idag har cirka 30 procent av LRFs lantbrukare någon form av ekologisk produktion.

– Eftersom konsumenterna har så olika önskemål om vad de köper så är det bra att vi bönder också producerar det som motsvarar deras förväntningar, till exempel genom ekologisk produktion. Detta skapar möjligheter att ta mer betalt för det man producerar, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

I dagsläget utgör importen av ekologiska livsmedel cirka 50 procent av marknaden. Sverige är självförsörjande vad gäller ägg, mjölk och till viss del kött. Under 2010 ökade exporten av ekologiska ägg, framför allt till Tyskland.

– Det är positivt att svenska producenter tar vara på exportmöjligheterna. Världsmarknaden för ekologiska livsmedel växer. Våra unika salmonellafria livsmedel, stora intresse för djurskydd och vår natur har potential att skapa mervärde på exportmarknaden, säger Helena Jonsson.