Laddar annons
21 Mar, 2011
Uppdaterad: 
6 Sep, 2023

”Märkeslyft”, svenskmärkning av charkuterivaror

På en hearing med LRF och Svenskt Kött den 16 mars 2011, utfäste ICA, KF, Axfood och Bergendahls målet att presentera en svenskmärkning för charkuterivaror under 2011. Utfästelsen kom som en reaktion på den pågående krisen bland svenska djuruppfödare. Bara under januari lades tre grisgårdar ned varje dag och en femtedel av de svenska grisgårdarna kan försvinna innan året är slut.

Handeln stödjer och är engagerade bakom det initiativ som LRF och Svenskt Kött tagit och kommer aktivt att verka för att märkningen blir en del av en nystart. Detta tillsammans med ökad innovation och produktutveckling ger nya möjligheter.

Många konsumenter efterfrågar svenskt kött eftersom det har hög kvalitet och eftersom inget annat land har så goda förhållanden för djurens välfärd som Sverige. Idag kan konsumenten ofta välja en köttdetalj utifrån produktionsland, men på charkuterivaror som exempelvis smörgåspålägg, saknas ofta ursprungsmärkning. Det ska detaljhandeln tillsammans med LRF, Scan och den svenska köttbranschen ändra på genom satsningen ”Märkeslyftet” som syftar till att så fort som möjligt och senast före utgången av 2011 presentera en gemensam svenskmärkning för charkuterivaror. Branschorganisationen Svenskt Kött kommer att tillhandahålla märkningen.

Svenskmärkningen kan i sig innebära möjlighet till överlevnad för hundratals gårdar som annars står inför nedläggning. En tydlig svenskmärkning kan öka efterfrågan.

– Det är oerhört glädjande att handeln och köttbranschen delar uppfattningen att det måste bli tydligare för konsumenterna var köttet kommer ifrån. Överenskommelsen är ett stort framsteg som, gagnar både konsumenter och bönder, säger Lars-Göran Pettersson ordförande för LRF.

Representanterna från detaljhandeln tror starkt på Märkeslyftet.

– Vi har länge tittat på att utforma en svenskmärkning av charkuterivaror och det är positivt att vi nu enats i detta gemensamma initiativ. Genom Märkeslyftet gör vi det enklare för konsumenterna att göra medvetna val, säger Kenneth Bengtsson VD på ICA.

– Idag är produktionsvillkor och ursprungsland faktorer som kan avgöra vilka varor kunderna köper. Många medvetna kunder gör därför sina val utifrån aspekter som rör miljö och djurens välbefinnande, dessa konsumenter väljer många gånger svenskproducerat, poängterar Per Rosengren direktör hållbar utveckling på KF.

– Vi ser helt enkelt att det finns en stark efterfrågan på svenskproducerade charkuterivaror av hög kvalitet. Genom märkningen kan konsumenterna aktivt välja svenskproducerat, fortsätter Mats Sjödahl inköpsdirektör på Axfood.

– Vi är väldigt glada att kunna presentera det här initiativet. Märkeslyftet är positivt för såväl konsumenter som producenter. Producenterna får möjlighet att lyfta fram svenskt kötts fördelar och konsumenterna får möjlighet att göra informerade val, det är verkligen en win-win-situation, säger Peter Lund, VD Bergendahls Food.

Branschorganisationen Svenskt Kött tror att Märkeslyftet kan innebära en vändning för köttbönderna.

– Vi möter konsumenternas efterfrågan på tydlig svenskmärkning. Det är oerhört positivt att vi kunnat samla oss till en gemensam märkning av charkvaror. Låt oss se detta som en nystart för svenskproducerat kött i charkdisken, kommenterar Maria Forshufvud VD för branschorganisationen Svenskt Kött.

Svenskt Kött och LRF kommer att ta ett kommunikationsansvar. På hearingen bestämde parterna att före sommaren presentera en ny märkning.