Laddar annons
4 Aug, 2010
Uppdaterad: 
6 Sep, 2023

Märkning av ekologisk mat från 1 juli 2010

Nya EU-regler om märkning av ekologisk mat inklusive kravet att skylta med den nya EU-logotypen för ekologiska produkter träder i kraft den 1 juli 2010. Det så kallade Europalövet kommer att vara obligatoriskt på färdigförpackade ekologiska matprodukter som har producerats i någon av EU:s medlemsstater och som uppfyller de nödvändiga standarderna.

IP/10/861, Bryssel den 30 juni 2010

Nya EU-regler om märkning inklusive EU:s nya logotyp för ekologiska produkter börjar gälla den 1 juli 2010.

Andra privata, regionala eller nationella logotyper kommer att fortsätta att visas tillsammans med EU-märket. Logotypen är fortfarande frivillig för icke-förpackade och importerade ekologiska produkter. Förutom logotypen, blir det enligt de nya märkningsreglerna också obligatoriskt att ange platsen där produkternas ingredienser har odlats och kodnumret för det organ som har ansvarat för kontrollerna. Aktörerna har en tvåårig övergångsperiod på sig för att införa de nya märkningsreglerna. En annan förändring är att det för första gången införs EU-regler för ekologiskt vattenbruk.

”Vårt hopp är att den nya EU-logotypen kan utvecklas till att bli en välkänd symbol för ekologisk produktion av mat i hela EU, så att konsumenterna kan vara säkra på att varorna är producerade helt i enlighet med EU:s stränga regler för ekologiskt jordbruk. Jag hoppas att dessa förändringar kommer att främja den ekologiska jordbrukssektorn och även ytterligare öka konsumentskyddet”, säger Dacian Cioloş, EU:s kommissionsledamot med ansvar för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Europalövet visar EU-stjärnorna i formen av ett löv mot en grön bakgrund och logotypen ger konsumenterna två tydliga budskap: Natur och Europa. Märket har registrerats av kommissionen som ett gemensamt varumärke. Logotypen utformades av den tyske studenten Dušan Milenković och blev en tydlig vinnare i en onlineröstning som anordnades efter en tävling som riktade sig till konststudenter i EU. Vinnaren och de övriga pristagarna i denna tävling kommer att belönas vid en officiell prisutdelning i Bryssel den 19 juli 2010, som sammanfaller med konferensen om framtiden för den gemensamma jordbrukspolitiken som äger rum den 19–20 juli.

Nya villkor för ekologiskt vattenbruk

De nya reglerna omfattar också ekologiskt vattenbruk för odling av fisk, skaldjur och alger. Genom reglerna införs EU-omfattande villkor för produktionsmiljön i det ekologiska vattenbruket och för separationen av ekologiska och icke-ekologiska enheter. Dessutom anges djurskyddsvillkor, inklusive högsta djurtäthet, vilket är en mätbar indikator på djurens välbefinnande. I reglerna fastställs att den biologiska mångfalden ska respekteras och att användningen av framkallad lek genom konstgjorda hormoner inte är tillåten. Ekologiskt foder bör användas som komplement till fiskfoder från hållbart förvaltade fiskar. Särskilda regler gäller för produktion av musslor och för alger.

”EU-regler för ekologiskt vattenbruk har nu blivit verklighet. De kommer att ge konsumenterna bättre valmöjligheter och de främjar en sund och miljömässigt godtagbar produktion och ett livskraftigt alternativ till den traditionella, mera intensiva strategin. EU är världens största marknad för fisk och skaldjur och bör spela en ledande roll när det gäller att inrätta omfattande regler inom detta område. Bland de områden jag prioriterar under mitt mandat är hållbarhet och social sammanhållning för fiske- och vattenbrukssektorerna. Dessa nya regler för ekologiskt vattenbruk är en milstolpe för att integrera dessa prioriteringar i vattenbruket”, säger Maria Damanaki, EU:s kommissionsledamot med ansvar för fiske och havsfrågor.

2008 beräknades det att 123 certifierade ekologiska vattenbruksföretag var i drift i Europa, av totalt 225 sådana företag i hela världen. Dessa företag stod för nästan hälften av världsproduktionen på 50 000 ton 2008. De fem största medlemsländerna vad gäller produktion var Storbritannien, Irland, Ungern, Grekland och Frankrike. Den vanligaste arten är lax.

För närmare uppgifter om de nya reglerna och möjligheten att ladda ner EU-logotypen för ekologiska produkter, se EU:s webbplats för ekologisk odling: