Laddar annons
22 Mar, 2012
Uppdaterad: 
6 Sep, 2023

Minskande försäljning hos Systembolaget innebär minskade skatteintäkter

Nya siffror från RUT pekar på pekar på minskande försäljning hos Systembolaget och minskning av skatteintäkter säger Per Åsling (C). Med anledning av Systembolagets minskade försäljning av spritdrycker de senaste två åren och i ljuset av Tullverkets rapportering om dramatiskt ökade beslag av sprit under samma tid har Per Åsling, ekonomisk-politisk talesperson, gett Riksdagens utredningstjänst (RUT) i uppdrag att sammanställa detaljhandelsmonopolets försäljningsutveckling av spritdrycker under åren 2002-2011. I utredningens uppdrag ingick även att beräkna försäljningens motsvarighet i skatteintäkter.

Svaret från Utredningstjänsten visar att Systembolagets spritförsäljning har minskat med 17 procent under perioden. Under perioden har skatteintäkterna från spritförsäljningen minskat med totalt 18 procent. Omsatt i kronor handlar det om drygt 800 miljoner kronor som undgått staten genom att den registrerade försäljningen av spritdrycker via Systembolaget har minskat.

- Siffrorna som Utredningstjänsten har tagit fram pekar på att de senaste två årens försäljningstapp av registrerad sprit på Systembolaget är en trend som går tillbaka ytterligare några år och som förmodligen hänger samman med ökad spritsmuggling men också EU:s regler kring privatinförsel av alkohol. Handlandet av spritdrycker har flyttat över till andra sidan gränsen, samtidigt som den organiserade illegala införseln har ökat, säger Per Åsling, riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet.

- Hur stor andel av dessa 800 miljoner kronor i förlorade skatteintäkter som har kanaliserats genom kriminella nätverk och deras organiserade spritsmuggling vet vi inte. Därför behöver vi få klarhet i frågan genom att regeringen nu tillsätter en utredning som fokuserar på just storskalig alkoholsmuggling och dess effekter på svensk alkoholpolitik, säger Per Åsling.

År 2011 gjorde Tullverket 2 374 beslag och omhändertaganden av alkohol och tobaksvaror. Huvuddelen av beslagen avser alkohol, där framför allt spritdrycker har ökat och ligger kvar på samma höga nivå som under 2010. Däremot har mängden beslagtagen och omhändertagen tobak minskat kraftigt.

- Nyligen kunde vi ta del av medierapporter om kraftigt ökad insmuggling av snus, men det stora samhällsproblemet är egentligen spritsmugglingen. Enligt Tullens experter speglar beslagen endast ett fåtal procent av all smuggelsprit som förs in i landet. Det är dessa mörkertal som behöver belysas genom en alkoholsmugglingsutredning, säger Per Åsling.