Laddar annons
20 Mar, 2012
Uppdaterad: 
6 Sep, 2023

Beslut i EU-parlamentet kan drastiskt korta djurtransporter

Under torsdagsförmiddagen den 15 mars 2012  antog EU-parlamentet resolution 49 om en maxgräns på åtta timmar för transporter av djur till slakt - ett beslut som kan minska miljoners djurs lidande på europeiska vägar. Djurens Rätt har under veckan befunnit sig i Strasbourg för att in i det sista påverka såväl svenska som utländska EU-parlamentariker att ställa sig bakom resolutionen.

– Djurens Rätt har under lång tid varit drivande i kampanjen 8hours, en internationell kampanj som samlat fler än en miljon namnunderskrifter bakom sig. Att nu fler än de nödvändiga 371 av parlamentets ledamöter ställt sig bakom resolutionen är en stor framgång, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

EU-kommissionen tar nu emot resolutionen och fattar beslut om de ska ta initiativ till ny lagstiftning. Att parlamentet har ställt sig bakom resolutionen är en stark signal till kommissionen om vilken utveckling parlamentet vill se, i det här fallet en maxgräns på 8 timmar för djur som transporteras till slakt.

Sedan i måndags befann sig tolv personer från Djurens Rätt på plats i Strasbourg för att uppmana parlamentariker att ställa sig bakom resolution 49. Gruppen var i parlamentet på inbjudan av Carl Schlyter (MP), en av initiativtagarna till resolutionen.

En av de som fanns på plats i parlamentet var Djurens Rätts ansvariga för internationella frågor, Cecilia Mille.

– De flesta människor håller med oss om att det är oacceptabelt att djur får transporteras i upp till 28 timmar med bara en kort rast. Det orsakar stort lidande för miljoner djur under deras sista resa, säger Cecilia Mille. Att så många parlamentariker valde att lyssna på vårt och många EU-medborgares budskap om bättre villkor för djur under transporter bekräftar att det finns ett starkt politiskt stöd för den här frågan.

Kontakt:
Camilla Björkbom
Förbundsordförande
070-483 57 98

Djurens Rätt är Sveriges största djurrättsorganisation med omkring 35 000 medlemmar. Vi är partipolitiskt obundna och arbetar med lagliga metoder för ett samhälle som inte förtrycker djur. Djurens Rätts ekonomi är helt beroende av frivilliga bidrag.