Laddar annons
MUST - Fermenting Ideas 2019 med António Graça
22 Sep, 2019
Uppdaterad: 
6 Sep, 2023

MUST - Fermenting Ideas 2019 med António Graça

Bland många meriterande talare på mässan MUST – Fermenting Ideas 2019 var Antonio Graça en av dem som fångade åhörarnas intresse. Graça lyfte fram frågor många, undertecknad bland andra, inte ägnat någon tanke åt tidigare.

I ett intressant tal fick deltagarna information om vikten men också nödvändigheten av att säkerställa bevarandet av genetiska resurser. Det handlade om druvor.

Antonio Graça har en gedigen meritlista som spänner från praktisk skicklighet i provningssammanhang till djup, teoretisk vinkunnande. Graça har en master i oenology från Universitetet Trás-os-Montes och Alto Douro. Lägg till ett brinnande intresse för att bevara och säkra de portugisiska druvsorterna i framtiden. Inte oväntat anlitas Graça ofta som föredragshållare av universiteten, inte bara i Portugal utan över hela världen.

Forskning- och utvecklingschef på Sogrape Vinhos SA

Som ansvarig chef för forskning och utveckling på Sogrape Vinhos SA. har Antonio Graça hittat sitt perfekta kall. Och i ett lågmält framfört, men med brinnande engagemang visade Antonio åhörarna att ingen kunde värja sig mot fakta. Budskapet löd: det är hög tid för branschen att uppmärksamma hur angeläget det är att bevara den genetiska mångfalden bland världens druvsorter.

Meritlista Antonio Graça

2009 var Graça med och bildade organisationen PORVID – Pólo Central de Conservação da Variabilidade da Videira Autóctone, fritt översatt ”föreningen för bevarandet av Portugals unika druvsorter”.

António är också flitigt anlitad som expert för OIV – International Association for Vine and Wine (Paris), provningsledare och domare vid de internationella, årligen återkommande vintävlingarna ”International Wine Challenge i London eller Mundus Vini i Neustadt.

Mellan 2003 och 2014 var Antonio Graça ledamot I ADVID – Association for the Development of Douro Viticulture. Och under 2016 bistod Antonio Graça organisationen CEEV – Comité des Entreprises Européennes de Vin i framtagandet av branschens första forskningsagenda.

Graça har därtill publicerat ett antal vetenskapliga rapporter i ämnen som rör: hur man säkerställer bevarandet av druvsorternas genetiska resurser, hur vinbranschen kan anpassa sig till klimatförändringar, hur vinodlingars motståndskraft kan stärkas samt hur vintillverkningen kan göras mer effektiv.

Vinbanken funderar

Nästa gång vinentusiaster tar del av information om en vingård som är planterad med en enda specifik klon av rotstock och planta är det hög tid att fundera. Om vi förstod Graça rätt så bidrar det högteknologiska odlandet, med användandet av specifika kloner, till långsiktig utarmning i vingården. Plantornas inneboende motståndskraft minskar. Och kanske är bristen på den naturliga mångfalden en anledning till dagens, på många platser, överutnyttjande av hjälpmedel som bekämpningsmedel?