Laddar annons
19 Sep, 2011
Uppdaterad: 
6 Sep, 2023

Riksdagens utredningstjänst bekräftar att skattehöjningen kan leda till ökad spritsmuggling

Sent i fredags kom ett pressmeddelande från riksdagens utredningstjänst eller RUT (Dnr 2011:1 180) som har utrett frågan hur den organiserade spritsmugglingen påverkas av att prisskillnaderna till framför allt Tyskland ökar i och med regeringens tilltänkta skattehöjning på alkohol från och med 1 januari 2012. Undertecknad kan reflektera över senfärdigheten i slutsatsen med tanke på den snara skatteförändringen samt kommentera att, - Vilken annan följdverkan i s k inköpsbeteenden skulle man kunna vänta sig? Stigande alkoholpriser leder knappast till ökad försäljning på Systembolaget. Extra sorgligt är att förslagets påhejande nyktra lobbyorganisationer m fl inte ser allvaret i konsekvenser som ökande kriminalitet vilket därmed realiserar ett av ett antal missbruk, som faktum.

I utredningstjänstens slutredovisning av alkoholfrågor framgår att det är ”sannolikt så att ju högre skatteskillnaden blir mot annat EU-land ju större risk finns det för ökad införsel av alkoholhaltiga drycker eftersom vinstmarginalen ökar för de personer som bedriver denna typ av handel.”

Vad gäller den nu föreslagna skattehöjningen på sprit, vin och öl konstaterar utredningstjänsten att det inte är alldeles lätt att ha en säker uppfattning om hur det kommer att påverka smuggeltrafiken. Samtidig hänvisar utredningstjänsten till Tullverket som menar att den föreslagna skattehöjningen på sprit och öl bli ett incitament för ökad införsel.

– Utredningstjänstens redovisning visar att det i dagsläget saknas tillräckligt underlag för att bedöma de negativa effekterna av en skattehöjning på alkohol, särskilt vad gäller ökad kriminalitet som följd. Att Tullen så klart konstaterar att drivkraften till en ökad smuggling av framför allt sprit och öl kommer att förstärkas är mycket oroväckande och måste tas på största allvar, menar Per Åsling, riksdagsledamot.

– Risken är påtaglig att förslaget om att höja alkoholskatterna kommer att undergräva trovärdigheten i vår alkoholpolitik ytterligare genom att den illegala alkoholmarknaden växer sig starkare samtidigt som det inte är särskilt sannolikt att de kalkylerade skatteintäkterna av en höjning kommer att infrias. Det är bekymmersamt att vi idag inte vet hur den illagala alkoholinförseln ser ut. RUTs besked och tullens ökade alkoholbeslag det senaste året är varningssignaler som behöver tas på allvar. Därför är det viktigt att regeringen omgående tillsätter en utredning för att få klarhet i frågan, säger Per Åsling.

Under morgonen har debatten tagit ny fart efter att SvD publicerat en artikel i vilken det sägs att förslaget med höjd alkoholskatt dras tillbaka. Diskussionen är nu livlig på olika forum. Gå till Twitter eller följ bloggare.