Laddar annons
14 Jul, 2010
Uppdaterad: 
6 Sep, 2023

Stora skillnader på matkvaliteten i landets skolor

Skolmatens Vänner arbetar för att främja maten i skolor och förskolor. Verksamheten bedrivs av Lantbrukarnas Riksförbund, LRF - en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. Resultatet från 2009 sammanställda undersökning visar att landets genomsnittselev kostar knappt 29 kronor per dag i matkostnad eller 5 140 kronor per år. Dock, endast 11 kronor eller 40 procent är råvarukostnad. Övrigt är administration, personal etc. Kostnaderna varierar stort mellan landets kommuner. Skolmatens vänner säger att behovet av matkvalitet och utrustning är skriande i många kommuner.

­Enligt nya siffror från 2009 serverades en elev i den svenska grundskolan skolmat för 5140 kronor. Med inflationen borträknad är det en ökning med 5,4 procent från året innan. Men skillnaderna är stora. kommuner i topp satsar tre gånger mer än den kommun som satsat minst.

Per skoldag är kostnaden knappt 29 kronor per elev. I kostnaden ingår råvaror, personalkostnader, transporter och övriga förnödenheter såsom diskmedel. Av dessa 29 kr svarar livsmedlen för cirka 40 procent, alltså i snitt drygt 11 kronor per elev.

-  Ökningen från förra året säger inget om kvaliteten på måltiderna. Vi ser samtidigt ett skriande behov av satsningar på matkvalitet, utbildning och köksutrustning i många kommuner, säger Annika Unt Widell från Skolmatens Vänner.

Skolmatens Vänner har följt utvecklingen i landets 290 kommuner sedan 1996. Sammanställningen bygger på uppgifter som respektive kommun är skyldig att rapportera till Statistiska Centralbyrån.

Kommuntabeller finns på Skolmatens vänner under Faktabanken/Undersökningar/Skolmaten i siffror.