Han odlar klimatmärkta grönsaker mitt i vintern

Favoritmarkera

Tomas Norberg är först med klimatmärkta groddar. Hans odling blev nyligen klimatcertifierad och klarar nu KRAVs och Svenskt Sigills klimatregler. Inom några veckor blir även hans odling av solros och ärtskott klimatcertifierad.
– Jättekul att vara först, säger Tomas Norberg på Nylands gröna linje i Timmele utanför Ulricehamn.
Bild: från bloggen Trainingraw

Groddar betraktas idag som ett av de allra smartaste livsmedel man kan äta ur klimatsynpunkt. I synnerhet vintertid när ingenting kan växa utomhus.

– Groddar är bra ur klimatsynpunkt eftersom groddar odlas i låga temperaturer och utan konstljus, säger Anna Richert, klimatexpert på Svenskt Sigill. Groddar innehåller dessutom flera viktiga vitaminer och antioxidanter.

För Tomas Norberg blev det en utmaning att producera hälsosamma livsmedel med minsta möjliga miljöpåverkan. För ett år sedan tog han över företaget som producerat groddar under 20 år.
– Jag ersatte all olja med luftvärmepumpar och valde grön el från ett lokalt vindkraftverk. Så nu använder jag enbart förnybar energi, säger han.

Mätningarna visar att Tomas Norberg gör av med mindre än en halv kilowattimme för att producera ett kilo groddar.

– Det är en mycket låg siffra och motsvarar i grova tal en tiondel av den energi som går åt för att producera ett kilo gurka i växthus, säger Anna Richert på Svenskt Sigill.

Tomas Norberg producerar i dagsläget 34 ton groddar per år och ungefär lika mycket solros- och ärtskott. Jämfört med att producera gurka innebär hans produktion en energibesparing på över 300 000 kWh. Det motsvarar energiinnehållet i 30 000 liter olja.

Fakta:
Maten står för i runda tal 25 procent av Sveriges samlade utsläpp av klimatgaser. Svenskt Sigill och KRAV lanserade i juni 2010 ett regelverk för att kunna klimatcertifiera livsmedel. Fullt tillämpat skulle detta innebära en kraftfull minskning av matens klimatpåverkan.
De första klimatcertifierade livsmedlen finns redan på marknaden och fler står i kö. Nylands Gröna linje är den första livsmedelsproducenten i Västra Götaland som blivit klimatcertifierad.

Lämna ett svar