Laddar annons
29 Jan, 2012
Uppdaterad: 
6 Sep, 2023

Klappat och klart, Box whisky del 2 av 2

Box whiskydestilleri ägs av 700 aktieägare tillsammans med företagets sex grundarna. Alla, ägare eller inte, är välkomna att köpa ett ankare som fylls med sprit och som över en treårsperiod mognar till whisky. Lagerlokalerna ligger i direkt anslutning till bränneriet. Ett ankare är ett litet fat som Box tillverkar av amerikanska bourbonfat och som rymmer 39,25 liter.

Ankare var ett officiellt mått för öl, vin och brännvin redan på 1600-talet. Att sprit utvecklas snabbare i små fat än i stora liggare är sant och för svenska förhållanden torde de små faten vara idealiska. Diskussionen bland kännare är om och hur det svenska, torra klimatet inverkar på lagringsprocessen i jämförelse till den generellt betydligt mer fuktiga luften i Skottland.

I början av 2012 har sprit från den första bränningen lagrats ett år vilket betyder att den första försäljningen kan ske under början av 2014. Whiskynördar får alltså vänta för än så länge kan bara tid arbeta för att spriten som lagras i ankare, de små faten, eller i de begagnade bourbonfaten mognar färdigt till svensk whisky.

Thomas Larsson, VD Box AB, berättar att en betydande del av produktionen sätts av till framtida försäljning. Det är bara tiden som sedan kan utvisa vid vilken ålder whiskyn ska buteljeras. Äldre tappningar whisky är exklusiva som att de har hög whiskykännarstatus men frågetecknen är idag fler med anledningen av den nystartade produktionen och att erfarenhet över Ådalswhiskyns smakutveckling saknas.

Och den svåraste frågan för alla blenders är: när är den rätta tidpunkten att buteljera och vilka fat sak ingå i en blend? Framtiden ter sig otroligt spännande då vetskapen om hur en Box Whisky smakar är något vi bara kan få veta först när vi kan smaka den. Och det är tidigast om två år.

Förmodligen är den nyfikenheten anledning till varför whiskyintresserade står i kö för att teckna sig för ett ankare från destilleriet som redan nu fyllt sitt första lagerhus till bredden. Planenligt pågår byggnadsarbete med färdigställandet av ytterligare ett nytt lager och sett över en 10-års period ska lagerkapaciteten utökas med ett lager om 700 kvm per år.

Hur går tillverkningen av Box whisky till

Den första destillationen ger en sprit om cirka 46 volymprocent, den kallas för lågvin. Lågvin leds vidare till spritpannan. Halsen på spritpannan hos Box är cirka 2,5 meter och som brukligt är rymmer även spritpannan hos Box en mindre volym än lågvinspannan.

Vid sprittillverkning gäller det för destillatören att plocka ut det eftersökta hjärtat på en i förväg given nivå. Ett husrecept och pannans utseende avgör vilka nivåer som sätts. Om whiskyn hos Box bränns som rökig ligger alkoholhalten på mellan 68-69 procent, om destillatet är orökt ligger procenten på 71-72 alkohol. Destillerie Box bränner 100 L sprit per dag, fem dagar per vecka och klassas som ett mikrobränneri i jämförelse till exempelvis skotska Glenfiddichs dagliga produktion om 27 500 L. Årsproduktionen hos Box hamnar på cirka 75 000 liter 100 procentig sprit eller cirka 125 000 buteljer.

– Vi ska öka, säger VD Thomas Larsson varpå han tillägger att målsättningen är 125 000 liter 100 procentig sprit på årsbasis. Fördelningen mellan de två destillaten är jämn och ligger på ungefär 50/50 orökt respektive rökig.


Bild: Jonas Lindgren, vid låset.

Snabba fakta Box Whisky

Korn: Kornet till den rökta whiskyn kommer från Belgien. För den orökta whiskyn använder sig Box destilleri av korn från södra Sverige. Bra korn för whiskytillverkning har låg proteinhalt och hög sockerhalt. Korn från norra Sverige växer snabbare på grund av de ljusa sommarnätterna varför proteinhalten oftast är hög. Här uppstår även svampangrepp lättare på grund av fuktiga mornar och kvällar. Som parentes kan nämnas att de Nordiska länderna bedriver gemensam forskning på Nordkalotten i frågor som rör odling, spannmål och kvalitet.

Malt: Box köper färdig malt från ett antal mälterier.

Grader av rök: Box rökiga whisky håller runt 44 ppm en siffra som kan jämföras med en rökigare Islaywhisky.

Kvarnen: Boby mall mill
Den gamla fyrvalsade maltkvarnen är över 100 år och kommer från ett nedlagt bryggeri som låg där flygplatsen Heathrow ligger idag. Det tar 67 minuter att mala 1200 kilo malt till grist  som räcker till en produktionsbatch. Gristen består av 10 procent mjöl, 70 procent gröpe och 20 procent skal.

Vatten: Vattnet till destillationen kommer från Fru Wibergs källa. Som kylvatten använder man sig av vatten från älven och det kommunalt.

Fat: Övervägande bourbonfat.

Kort bakgrund om Box Whiskydestilleri

Företaget Box AB gjorde lådor för export till England vilket förklarar det nuvarande namnet, Box Whisky AB. 1890 brann såg, brädgård och arbetarbostäder ner vilket i förlängningen ledde till att marken såldes till kommunen. Man lät då bygga ett nytt vedeldat ångkraftverk som levererade ström till världens största sorteringsverk för timmer som låg vid närliggande Sandslån. Ångkraftverket som stod klart 1912 användes fram till 1924 när vattenkraft tog över som en mer fördelaktig energikälla.  Fram till 1960-talet användes tegelbyggnaden som ställverk varefter husen i princip stått tomma.

Kort om Ådalshändelserna

Få är de som minns traktens brutala arbetskonflikt mellan anställda och arbetsgivare som kulminerade i Ådalshändelserna 1931. Konflikten fick ett tragiskt slut när inkallad militär, som stod under polisbefäl, sköt ihjäl fem personer.

Text och bilder är från mitt besök  den första veckan i juli 2011.

Vill du läsa första delen av texten, Box Whisky del 1.